Wyjazd do Grodu Foluszek

Podsumowaniem realizacji projektu Biblioteki Publicznej o Słowianach, był dzisiejszy wyjazd uczniów klasy V C do Grodu Foluszek.
Po przywitaniu przez Mistrza Bractwa, uczniowie w specjalnych strojach wzięli udział w przygotowanych zajęciach :
– strzelanie z łuku,
– wylepianie garnków z gliny,
– mielenie zboża na żarnach,
– nauka fechtunku na machinach,
– posługiwanie się narzędziami ciesielskimi,
– nauka walki mieczem,
– praca w kuźni.
Zwycięzcy konkurencji otrzymali dyplomy i medale.
Serdeczne podziękowania dla Pani Barbary Kosior za zorganizowanie tego wyjazdu. Opiekunami podczas tego wyjazdu byli: p. M. Górska i p . E. Zakierska.

(źródło:  SP Łasin)