Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019 roku według następującego harmonogramu:

SP I – III o godz. 08.10
SP IV – VII o godz. 09.00
SP VIII + Gim. o godz. 10.30

Autobusy:
Kurs poranny przywozi uczniów I – III SP oraz IV – VII. 
( I – III SP idą na akademię, która odbędzie się na parterze, natomiast 
IV -VII spotkanie z wychowawcami w klasach do godziny 9.00, następnie udają się na salę gimnastyczną na uroczyste zakończenie roku szkolnego)

Godziny odjazdów autobusów:
I – III SP o godz. 9.30
(autobus po drodze zabiera i przywozi do szkoły VIII SP + Gim.)
IV – VII SP o godz. 10.45
VIII SP + Gim. o godz. 12.30

(źródło:  SP Łasin)

„BEZPIECZNE WAKACJE”

Dziś w naszej szkole odbyły się pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wakacji nad wodą i podczas korzystania z dróg. Z uczniami na temat bezpieczeństwa rozmawiał p. Czesław Atamańczuk – prezes PZW Łasin, a także policjant, p. Radosław Urtnowski. Podczas spotkania, uczniowie odpowiadając poprawnie ma pytania gości, mogli wygrać drobne upominki. 
Dodatkowo podczas spotkania z najmłodszymi uczniami, zostały ogłoszone wyniki konkursów Ładnego Pisania, Łamigłówek i Rebusów a także wyłoniono i nagrodzono Mistrzów Oszczędzania.
Spotkanie z gośćmi zorganizowała p. A. Jankowska i p. A. Jasińska. Natomiast apel o bezpiecznych wakacjach dla klas I-III zorganizowały: p. I. Barańska i p. S. Kwiatkowska. Serdecznie podziękowania za tak ważną inicjatywę. 

(źródło:  SP Łasin)