dyrektor szkoły: mgr Ewa Szymanowicz
 
 
 
 
wicedyrektor szkoły: mgr Elżbieta Gizińska - Firlit
 
 
 
 
 
wicedyrektor szkoły: mgr Robert Głowacki