dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Zakierska
 
 
 
 
wicedyrektor szkoły: mgr Dorota Rusoń
 
 
 
 
 
wicedyrektor szkoły: mgr Robert Głowacki