Hej kolęda, kolęda …..

kol12 stycznia 2018r. hol naszego piętra wypełnił gwar i ogromna radość, bo wspólne kolędowanie jednoczy w Bożej Miłości…
Pani Maria Rutkowska przywitała wszystkich zebranych Gości. Naszą uroczystość zaszczycili: ksiądz proboszcz Grzegorz Grabowski, kierownik Referatu Oświaty pani Maria Ewertowska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Beata Kilian, dyrektor Szkoły pani Ewa Szymanowicz i wicedyrektor pani Elżbieta Gizińska – Firlit. Nie zabrakło również zawsze obecnych w takich chwilach Rodziców uczniów.
Czytaj>>>

(źródło: mgr Iwona Faltynowska)