Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia dodatkowe w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej