Pracownie komputerowe współfinansowane przez EFS
W ramach realizacji projektów „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Publicznych w Łasinie otrzymał nieodpłatnie nowoczesny sprzęt komputerowy. Pracownie zostały przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W roku 2005 Szkoła Podstawowa otrzymała pracownię internetową wraz z oprogramowaniem, w skład której wchodzi serwer, 10 komputerów uczniowskich, laptop, projektor, drukarka i skaner. W edycji 2006 Gimnazjum otrzymało pracownię Apple Mackintosh oraz biblioteka została wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Nowoczesny sprzęt zapewnia doskonałe warunki pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele szkoły zostali przeszkoleni w zakresie stosowania technologii komputerowej. Dzięki pozyskanym pracowniom mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach. Efektem tego są nowoczesne i ciekawe lekcje wychodzące naprzeciw powszechnej edukacji informatycznej. Uczniowie mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające multimedialną edukację na lekcjach przedmiotowych.
 
(źródło: mgr Michał Chyliński)