Informacje„Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” - nowe

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt RPKP.10.02.02-04-0022/17 „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” realizowanego w ramach Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne, na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej na temat projektu


„Dobry Start”   

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

"Dobry Start" - ulotka informacyjna

"Dobry Start" - plakat informacyjny


 
 
Godziny urzędowania sekretariatu
Broszura informacyjna - zasady zdrowego odżywiania
Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyciąg ze Statutu ZSP