Koło artystyczne - „Na skrzydłach wyobraźni”

 
Program Koła Artystycznego „Na skrzydłach wyobraźni” jest realizowany w roku szkolnym 2012/2013 z możliwością ewaluacji w następnych latach. Zajęcia odbywają się:
I semestr : wtorek - uczniowie klas IV- VI SP, pon.: – uczniowie Gimnazjum
II semestr : czwartek-uczniowie klas IV-VI SP, pon.: - uczniowie Gimnazjum

Cele ogólne:
1.Rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży
2. Rozwijanie kreatywności i inicjatywy twórczej uczniów
3.Wzmacnianie poczucia własnej wartości
4. Promowanie ucznia uzdolnionego plastycznie i muzycznie przez formę działań motywujących do twórczości
5.Rozwijanie zdolności, wrażliwości i twórczego myślenia ucznia 6.Kształtowanie postawy aktywnego i krytycznego odbiorcy kultury
7.Wyrabianie motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze
8.Uwrażliwienie na piękno
9.Integrowanie zespołu w trakcie wspólnych działań
10. Rozwijanie sprawności manualnych
11. Integrowanie ze środowiskiem lokalnym ( występy artystyczne, wystawy poplenerowe )
12. Rozwijanie zainteresowań światem sztuki
13.Rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem
14.Budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy
15.Rozwijanie wyobraźni ucznia poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów)
16.Rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania

Cele strategiczne :
- szkoła stwarza okazje sprzyjające rozwijaniu w uczniach talentów i predyspozycji artystycznych
- zajęcia sprzyjają rozwijaniu ekspresji artystycznej ucznia

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI
Zamierzone cele programu zostaną osiągnięte poprzez :
- poznanie zakresu treści programowych
- dostosowanie zadań do indywidualnego tempa rozwoju, możliwości, zainteresowań uczniów
- odwoływanie się do umiejętności, przeżyć i doświadczeń
- stworzenie sprzyjającej, życzliwej atmosfery
- zastosowanie odpowiednich środków dydaktycznych materiałów i narzędzi plastycznych,
- sprawną organizację pracy
- prawidłowe warunki wdrażania programu

Stosowanie różnorodnych metod pracy jest kolejnym warunkiem do prawidłowej i skutecznej realizacji programu. Podstawowymi metodami, które stosowałam w swojej pracy są :
- metoda działania praktycznego ( poznawanie różnych technik plastycznych, wyjazdy do Filharmonii)
- metoda doświadczeń i eksperymentowania
- metoda pokazu i obserwacji ( wyjazdy do muzeum, miejsc wystawienniczych- galerie artystyczne),
- konkursów
- warsztatów plastycznych, plenerów

Organizując zajęcia koła artystycznego zmierzałam do wzajemnego wiązania metod poszukujących, podających , praktycznych oraz aktywizujących ( gromadzenie potrzebnych materiałów, działanie)

Efekty działań:
- wyposażenie ucznia w wiedzę z zakresu sztuk plastycznych .rozbudzenie jego ciekawości na temat różnych form plastycznych i muzycznych
- chętne podejmowanie dodatkowych działań
- zgodną współpracę w grupie
- satysfakcję z wykonanego zadania

Formy pracy, które ułatwią realizację programu to:
- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca zespołowa

UWAGI O REALIZACJI Program Koła Artystycznego ‘’Na skrzydłach wyobraźni’’ prowadzony jest w ramach popołudniowych zajęć dodatkowych (KN) . Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Mogą brać w nich udział uczniowie nie tylko szczególnie uzdolnieni, ale również tacy, którzy wykazują zainteresowania artystyczne . Zajęcia mają charakter otwarty. Poszczególne treści mogą być realizowane podczas kilku zajęć oraz w różnych terminach co związane jest ze specyfiką tego rodzaju działalności.


Marlena Kminikowska- Grzesiak

Dnia 22 lutego 2013 r. odbył się już czwarty wyjazd do Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy pod czujnym okiem pań: Bernadetty Zdunek- Jaranowskiej, Marii Jasińskiej, Sylwii Paszkowskiej - Zająkała oraz organizatora wycieczki Marleny Kminikowskiej - Grzesiak. Wyruszyliśmy radośni spod naszej szkoły.
Tradycyjnie odwiedziliśmy także galerię Focus. Najedzeni i zniecierpliwieni oczekiwaliśmy koncertu przed którym czekała nas jeszcze jedna atrakcja! Było to spotkanie z artystami wieczoru: młodym dyrygentem Jakubem Chrenowiczem i miłą skrzypaczką Mariką Przybył. Z zainteresowaniem wsłuchiwaliśmy się w ich słowa, które wypowiadali na temat swej pasji jaką jest muzyka . Zadawanie pytań sprawiło nam ogromną przyjemność! Artyści to bardzo sympatyczni ludzie i warto poznać ich życie.
Następnie odbył się upragniony koncert, który był podzielony na dwie części: W pierwszej części wysłuchaliśmy uwertury Feliksa Nowowiejskiego "W zaklętym mieście Wineta", S. Prokofiewa I Koncertu skrzypcowego D- dur oraz B. Smetany- cyklu poematu symfonicznego "Moja Ojczyzna". W drugiej części wystąpiła młoda skrzypaczka. Zachwyciła wszystkich swoim talentem, który z każdą nutą nas porywał. Z całego serca życzymy pani Marice samych sukcesów, aby osiągnęła to, co tylko jej się wymarzy. Cały koncert był świetny, muzyka jaka wydobywała się z instrumentów była piękna. W takich chwilach do szczęścia wystarczy zamknąć powieki i wyobrazić sobie tę muzykę.
Z chęcią wybierzemy się na kolejny fantastyczny koncert na którym poznamy następnych ciekawych artystów. Nasze wyjazdy to niezapomniane chwile!


Kinga Cybulska kl. II c gimnazjum
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 

 
Do znanych technik dekoracyjnych zalicza się dekupage, którą to technikę poznały młode artystki na zajęciach Koła Artystycznego podczas dekorowania pisanek wielkanocnych. Dekupaż, Decoupage (fr. découpage) — to technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, plastik) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika serwetkowa).
Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany.
Słowo decoupage pochodzi od francuskiego czasownika „decouper” – wycinać.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Marlena Kminikowska- Grzesiak

 


Dnia 24. 04. 2013 r. wyjechaliśmy ostatni już raz w tym roku szkolnym na koncert do Filharmonii Pomorskiej. Był to koncert pt: Pieśni Żydów Sefardyjskich’’ pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Ponieważ należymy do Koła Młodego Melomana zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z muzykami . Było to fascynujące spotkanie, ponieważ gwiazda wieczoru- Gerard Edery , który przyleciał prosto z Nowego Yorku wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania zadawane w języku angielskim. Artysta okazał się skromnym człowiekiem, niezwykle sympatycznym. Występował z mezzosopranistką Małgorzatą Pańko (mezzosopran jest niższym głosem kobiecym od sopranu a wyższym od altu). Dyrygował Jose Maria Florencio a akompaniowała Orkiestra Kameralna Bydgostiensis. Koncert był przejmujący. Bardzo nam się podobał. Dziękujemy opiekunom : p. Marii Jasińskiej, p. Marzenie Kuczek, p. Elżbiecie Meyer i organizatorowi wyjazdu p. Marlenie Kminikowskiej - Grzesiak. Ale najbardziej dziękujemy Dyrekcji Filharmonii Pomorskiej i Pani Jowicie z Filharmonii: za współpracę i gościnność w czasie koncertów. Dziękujemy!

Młodzi Melomani ZSP w Łasinie
 

Kujawsko- Pomorskie Stowarzyszenie Proeuropejskie z siedzibą w Łasinie zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt: ’’Piękno ziemi powiatu grudziądzkiego’’. Miasta powiatu grudziądzkiego to miejsca na pozór zaniedbane smutne i szare, ale gdy im się uważniej przyjrzeć to jest to skarbnica barw, stylów architektonicznych i innych zjawisk wizualnych: niezwykła architektura średniowieczna, malownicze uliczki – kształty, faktury i barwy utrwalone przez dzieci i młodzież naszego powiatu. Celem konkursu była prezentacja miast powiatu grudziądzkiego przez pryzmat kontrastów (kompozycja, barwa, kształt, walor, faktura, technika plastyczna, styl, kierunek, wielokulturowość). Do konkursu przystąpiła młodzież ze szkół w Łasinie, Szonowie, Zawdy, , Nowej Wsi, Piasek, Lisnowa, Wydrzna, Szembruka, Szembruczka, Boguszewa, Wielkiego Wełcza, Węgrowa.

Dnia 18. 05. 2013 r. została otwarta wystawa prac plastycznych konkursu ‘’Piękno ziemi powiatu grudziądzkiego’’- w Galerii Akcent. Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci albumów malarskich, pasteli olejnych, pamiątkowych dyplomów oraz folderów z wystawy.

Kategoria I
I miejsce: Inga Kawska- SP Łasin, II miejsce: Julia Szumila- SP Szonowo, III miejsce Dominika Jankiewicz- SP Szembruczek, III miejsce Julianna Zdanowska - ZSP Piaski.
Wyróżnień nie przyznano

Kategoria II
I miejsce: Weronika Mądzielewska - SP Łasin, II miejsce Daria Neumann- SP Zawda, III miejsce Patrycja Strzelczyk- SP Nowa Wieś.
Wyróżnienia:
Klaudia Tomaszewska SP Szembruk, Rafał Brzozowski SP Szonowo, Sandra Guzowska ZSP Piaski, Sandra Banaszewska SP Wielki Wełcz.

Kategoria III
Natalia Chojnicka Gimnazjum Łasin. II ,III miejsca oraz wyróżnień w tej kategorii nie przyznano. Prace plastyczne oceniała komisja w składzie: Ewa Grzeszczuk – kurator wystaw artystycznych, Joanna Zasada- artysta plastyk, Remigiusz Ratajczak- artysta fotografik, Marek Fijałkowski- artysta plastyk, Magdalena Biernat- architekt.
Wystawę można obejrzeć w Galerii Akcent. Wstęp wolny.

Marlena Kminikowska - Grzesiak
 

Sprawozdanie z konkursu plastycznego GAPA - makroregion

Dnia 24 maja 2013 r. w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek i wyróżnień Grudziądzkiego Amatorskiego Przeglądu Artystycznego dla najlepszych młodych twórców z regionu kujawsko- pomorskiego.
 
Tegoroczni laureaci to:

Dominika Nowacka z klasy III a gimnazjum - Srebrna GAPA
Kacper Makowski - II a gimnazjum – wyróżnienie
Patrycja Erdmańska – II b gimnazjum - wyróżnienie
Aleksandra Żurawska - III a gimnazjum – wyróżnienie
Tymoteusz Witkowski – IV a SP – wyróżnienie
Marta Zawacka – V b SP - wyróżnienie

Gratulacje!

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Z archiwum Koła Artystycznego- lata 2012/ 2013

Rozstrzygnięto konkurs Wojewody Urzędu Marszałkowskiego pt: ‘’Przyroda województwa kujawsko - pomorskiego jakiej jeszcze nie znacie’’. Prace plastyczne - a było ich nadesłanych ponad 1200 z różnych miast województwa kujawsko - pomorskiego - zamieszczono w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014.
Laureatką tego prestiżowego konkursu została Nikola Algierowicz z klasy IV a, której praca stanowiła tło w kalendarzu na miesiąc marzec. Gratulujemy!
Praca powstała na zajęciach Koła Artystycznego ‘’ Na skrzydłach wyobraźni’’.
Do osiągnięć młodzieży z ZSP w Łasinie w tym roku szkolnym można również zaliczyć:
Makroregion- GAPA- Srebro dla Dominiki Nowackiej z klasy III a oraz wyróżnienia w kategorii ‘’ Malarstwo’’ dla Kacpra Makowskiego z klasy II a, Aleksandry Żurawskiej z klasy III a, Patrycji Erdmańskiej z II b oraz ze Szkoły Podstawowej- wyróżnienia: Tymoteusz Witkowski z klasy IV a i Marta Zawacka z klasy V b.
W powiatowym konkursie plastycznym ’’ Piękno ziemi powiatu grudziądzkiego’’- I miejsce zajęła Weronika Mądzielewska z klasy V a Szkoły Podstawowej. Z Gimnazjum I miejsce zajęła w II kategorii Natalia Chojnicka z klasy I c.
Na zajęciach Koła Artystycznego młodzież poznała techniki dekoracyjne dekupażu i dekupażu sospesso.
Technika zdobienia decupażu sospesso jest niezwykle oryginalna, ponieważ nadaje przedmiotom efekt trójwymiarowości przyklejonego motywu.
Pierwszym etapem jest przygotowanie tła. Powierzchnię malujemy farbą akrylową w ciemnym kolorze. Następnie woskiem rysujemy kreski na pomalowanym uprzednio tle. Kiedy przedmiot jest już suchy, malujemy go jasną farbą akrylową ( najlepiej ecru).
Po wyschnięciu należy papierem ściernym zetrzeć wosk ( postarzanie) . Z papieru ryżowego lub serwetki wycinamy motyw i specjalnym klejem do decupażu naklejamy motyw na powierzchnię. Następnie przygotowujemy motyw przestrzenny. Niezbędna w tym celu jest specjalna folia transparentna, którą można kupić w sklepach hobbystycznych. Pracę nad sospesso zaczynamy od naklejenia na folię wyciętego motywu. Jeżeli pracujemy z serwetką musimy podkleić ją dodatkowo białym papierem ryżowym, który sprawi, że wzór będzie wyraźniejszy a kolory bardziej intensywne. Po przyklejeniu, zabezpieczamy go dodatkową warstwą kleju. Tak przygotowany motyw na folii dokładnie wycinamy starając się o jak najgłębsze nacięcia wzdłuż linii płatków, liści itp. Nacięcia pozwolą nam na bardziej plastyczne modelowanie.
Folię podgrzewamy nad świeczką, wykonując koliste ruchy, żeby nie spalić przyklejonego papieru. Następnie, drewnianym dłutkiem do sospesso ze specjalną końcówką, na elastycznej podkładce modelujemy i nadajemy fragmentowi zamierzony kształt. Na koniec, aby uzyskać punkt przyczepności motywu do podłoża, podgrzewamy sam środek motywu i modelujemy go od strony serwetki, uzyskując w ten sposób jeszcze większą przestrzenność i punkt, w którym możemy przykleić nasz motyw do ozdabianego przedmiotu.
Ważne jest, by przygotowany przestrzenny element dobrze wkomponować w pracę. Najczęściej stosuje się metodę przyklejenia modelu sospesso, klejem na ciepło z pistoletu, na powielony motyw, którym ozdobiony jest przedmiot. Uzyskujemy dzięki temu efekt trójwymiarowości - na płaskim wzorze przyklejony jest taki sam, ale wypukły. Modele sospesso możemy także stosować niezależnie, np. jako elementy biżuterii, ozdoby do płaszcza, kapelusza . Na zajęciach Koła Artystycznego ozdabialiśmy tą metodą drewniane serca.

 


Na zajęciach Koła Artystycznego poznaliśmy technikę powertexu.
Wykonywaliśmy rzeźby aniołów.
 

Gapy 2015

Dnia 22.05.2015 r. W Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyła się uroczysta Gala wręczania złotych i srebrnych statuetek oraz wyróżnień. Zwyciężczyniami w tegorocznych zmaganiach artystycznych w kategorii PLASTYKA – okazały się:
1. Anna Preissing - Złota GAPA - Malarstwo
2. Anna Szram - Złota GAPA- Grafika i Rysunek
3. Inga Kawska - Wyróżnienie Specjalne – Malarstwo
Sukces jest o tyle istotny, że poziom prac artystyczny uczniów ze szkół w Makroregionie Grudziądza i z ośrodków pracy pozaszkolnej- był naprawdę bardzo wysoki. Nasze laureatki zostały opisane w lokalnych mediach (Gazeta Pomorska - ‘’ …Złotą GAPĘ otrzymała Anna Preissing z Łasina a srebrną Nikola Lipecka z Grudziądza…’’ Ania Preissing w tym dniu udzielała również wywiadu p. redaktor z Telewizji Kablowej w Grudziądzu. Galę wręczania honorowych statuetek uświetniły występy taneczne i wokalne nagrodzonych młodych artystów.
Prace plastyczne powstały na zajęciach Koła Artystycznego. Gratulujemy!

Grudziądzki Amatorski Przegląd Artystyczny GAPA 20
Dodano: 23 Maja 2015 Liczba zdjęć: 23 fot. Piotr Bilski

 

 

Sprawozdanie z działalności Koła Artystycznego „ Na skrzydłach wyobraźni ‘’
rok 2015/2016 Szkoła Podstawowa, Gimnazjum.

Na zajęcia Koła Artystycznego uczestniczy 6 uczniów w klasach IV- IV SP i 11 uczniów w klasach I -III Gimnazjum. Do głównych celów zrealizowanych w roku szkolnym 2015/2016 należy:
1.Rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży
2. Rozwijanie kreatywności i inicjatywy twórczej uczniów
3.Wzmacnianie poczucia własnej wartości
4. Promowanie ucznia uzdolnionego plastycznie i muzycznie przez formę działań motywujących do twórczości
5.Rozwijanie zdolności, wrażliwości i twórczego myślenia ucznia 6.Kształtowanie postawy aktywnego i krytycznego odbiorcy kultury
7.Wyrabianie motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze- wyjazdy do filharmonii, muzeum, galerii, itp.
8. Poznanie nowych technik plastycznych
9. Poznanie sztuki metodą projektu
Uczniowie SP i Gimnazjum z Koła Artystycznego brali udział w sprzedaży prac plastycznych na Festynie Rodzinnym. Ze sprzedaży prac plastycznych uzyskano kwotę 200 zł. Kwotę 100 zł uczniowie Koła Artystycznego wpłacili na rzecz Festynu Rodzinnego.
W II semestrze zrealizowano 19 godz. W SP ( w całym roku szkolnym 41 godzin) i 17 godz. w gimnazjum ( w całym roku szkolnym 39 godzin). Uczniowie wykonywali prace plastyczne w technice scrapbookingu, powertexu oraz w technikach mieszanych. Zapoznali się ze specyfiką malarstwa olejnego, wyjeżdżali do muzeum, galerii artystycznej i filharmonii na koncerty. Na zajęciach Koła Artystycznego przygotowywali się również do konkursów plastycznych. Efektem tej pracy są osiągnięcia uczniów. Konkursy:
I semestr Szkoła Podstawowa
Konkurs plastyczny ‘’ Zapobiegajmy pożarom’’ - etap gminny
Patrycja Zientarska II miejsce
Paulina Kawałkowska wyróżnienie
I semestr Gimnazjum
Konkurs plastyczny ‘’ Zapobiegajmy pożarom’’- etap gminny
Maja Wiśniewska- I miejsce
Weronika Opalińska- wyróżnienie

Maja Wiśniewska- IV miejsce- etap powiatowy
II semestr
Szkoła Podstawowa
Inga Kawska wyróżnienie specjalne GAPA – malarstwo
Anna Preissing- konkurs ekologiczny-‘’ Ziemia’’- instalacja III miejsce- etap gminny
Aleksandra Nowacka – konkurs ekologiczny- ‘’Ziemia’’- instalacja III miejsce- etap gminny
Gimnazjum
Maja Wiśniewska- wyróżnienie GAPA – malarstwo
Natalia Gliniecka- wyróżnienie GAPA- malarstwo
Kinga Zieleń- I miejsce w konkursie wojewódzkim „ Rodzina 500+ ‘’- plakat
Do zrealizowanych zadań Koła Artystycznego należały również: warsztat w Studio Artystycznym w Bydgoszczy pod kierunkiem bydgoskiej artystki, spotkanie z niemiecką artystką na wernisażu jej malarstwa w Grudziądzu w galerii Mała Bursa oraz trzy wyjazdy na koncerty do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

GAPY 2016
Tematem Grudziądzkiego Amatorskiego Przeglądu Artystycznego w roku szkolnym 2015/ 2106 była "Ilustracja do Baśni".
Praca Anny Szram "Kot w butach"
Praca Anny Preissing "O dwóch takich co ukradli księżyc"
Praca Ingi Kawskiej "Dziewczynka z zapałkami"

WYSTAWA W MUZEUM PRAC PLASTYCZNYCH UCZNIÓW GIMNAZJUM pracujących metodą projektu na zajęciach Koła Artystycznego PROJEKTU EDUKACYJNEGO "KOLORY WOKÓŁ NAS".
 

Wystawa w muzeum Projekt Edukacyjny "Kolory wokół nas"

Koncert Muzyki Klasycznej w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Dnia 12. 05. 2017 r. młodzi melomani z naszej szkoły pod opieką nauczycieli:
p. Wioletty Gajdus, p. Krzysztofa Olendra i p. Marleny Kminikowskiej – Grzesiak - wyjechali na koncert muzyki klasycznej do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
 

GRUDZIĄDZKI AMATORSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY - GAPA 2017

Tegorocznym tematem w kategorii PLASTYKA był „ Świat owadów’’.
Do konkursu przystąpili uczniowie z wielu szkół w tym również uczniowie naszej szkoły. Poziom artystyczny prac młodych twórców był bardzo wysoki . Należało przedstawić owady w szerokim ujęciu plastycznym z użyciem różnorodnych technik plastycznych. Uroczysta Gala wręczania statuetek i wyróżnień odbyła się dnia 19. 05. 2017 r. w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
.

 


Barwy w muzyce Piotra z Grudziądza - Wystawa artystyczna

Dnia 05. 06. 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się
uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej Wystawy Plastycznej uczniów naszej szkoły
pt: ‘’Barwy w muzyce Piotra z Grudziądza’’. Do projektu Festiwalu ’’ Piotra z
Grudziądza - I Ty możesz być Piotrem”- zaprosił nas organizator Festiwalu Pan
Remigiusz Józefowicz.

Przeczytaj więcej na temat wydarzenia

 

Wystawa w Dworze Artusa w Toruniu

 


mgr Marlena Kminikowska - Grzesiak