PEDAGOG SZKOLNY

DROGI UCZNIU !

 • gdy borykasz się z problemami, z którymi sobie nie radzisz

 • jeżeli chciałbyś z kimś porozmawiać

 • pojawiły się problemy rodzinne

 • czujesz się samotny i uważasz, ze nikt Ciebie nie rozumie

 • szukasz pomocy poza szkołą

 • nie wiesz, jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną

POMOGĘ TOBIE W KAŻDEJ SPRAWIE, Z KTÓRĄ SOBIE NIE RADZISZ

ZAPEWNIAM

 • wysłucham Ciebie

 • pomogę znaleźć rozwiązanie

 • zapewniam pełną dyskrecję

SZANOWNI RODZICE !

Zwróćcie się Państwo do pedagoga:

 • kiedy niepokoją Państwa zachowania dziecka

 • chcecie Państwo porozmawiać o relacjach ze swoim dzieckiem

 • jeżeli nasuwają się pytania odnośnie postępów edukacyjnych i postaw Waszych dzieci

 • potrzebne jest wsparcie w wychowaniu

 • szukacie Państwo pomocy poza szkołą i nie wiecie do kogo się zwrócić

 • potrzebna jest mediacja w sytuacjach konfliktowych


PEDAGOG SZKOLNY
GIMNAZJUM NR 1

 

Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Wiesław Niezgoda
 
Tel. 56-466-50 72 w. 32
      56-466-42 91 w.32

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego
Poniedziałek
8.00 – 14.00
Wtorek
8.00 - 15.00
Środa
8.00 – 14.00
Czwartek
8.00 – 15.00
Piątek
8.00 – 14.00

 


PEDAGOG SZKOLNY
SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Agnieszka Jasińska - Zająkała

 

Tel. 56-466-50 72 w. 25
      56-466-42 91 w. 25

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Poniedziałek
 
12.40 – 15.00
Wtorek
9.00 – 10.00
12.40 – 14.40
Środa
8.00 – 9.00
10.00 – 10.50
Czwartek
 
12.40 – 13.40
Piątek
 
11.40 – 12.40

 


Zadania realizowane przez pedagoga:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
- określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
- wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
- planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.