NOWY PROJEKT EDUKACYJNY W NASZEJ SZKOLE

ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM

PKOL, PRIORYTET IX DZIAŁANIE 9.1 PODDZIAŁANIE 9.1.2


Beneficjentem projektu jest Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
1. Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2014. W naszej szkole uczestniczy w tym projekcie grupa 17 uczniów.
2. Projekt skierowany jest do 100 gimnazjów województwa kujawsko – pomorskiego. Obejmuje grupę 1500 uczniów.
3. W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:
- językowe
- sportowe
- informatyczne
- matematyczno – przyrodnicze
- wsparcie psychologiczne
4. Cel główny projektu: kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań 1500 uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze 100 gimnazjów województwa kujawsko – pomorskiego poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych od maja 2013 do maja 2014 roku.
5. Cele szczegółowe:
- zmiana nieakceptowanych społecznie zachowań 1500 uczniów, w wyniku zastosowania nowatorskich działań edukacyjnych i wychowawczych na zajęciach pozalekcyjnych w okresie realizacji projektu
- przyrost u 1500 uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, poprzez udział w warsztatach z psychologiem w okresie realizacji projektu.
- rozwój u 1500 uczniów kompetencji kluczowych, zainteresowań matematyczno – przyrodniczych, językowych i ICT poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 
Więcej na temat projektu
 
 
 
(źródło: mgr Dorota Rusoń)