W dniu 30 kwietnia 2012 r. Zespół Szkół Publicznych w Łasinie przystąpił do jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce – Eduscience, mającego na celu podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii.
 W projekcie bierze udział 250 szkół z całej Polski. W grupie tej znajdują się szkoły reprezentujące każdy etap edukacji, tj. 126 szkół podstawowych (51%), 68 gimnazjów (27%), 35 liceów ogólnokształcących (14%) oraz 21 techników (8%). Podział ten jest dokładnym odzwierciedleniem struktury sektora edukacji w Polsce. Proces rekrutacji szkół został tak przygotowany, aby w ramach każdego województwa liczba poszczególnych typów szkół biorących udział w projekcie była proporcjonalna do liczby szkół w danym województwie.
 W naszej szkole w projekcie uczestniczy klasa 1b szkoły podstawowej. Od września 2012 r. do czerwca 2014 r. uczniowie tej klasy pod opieką nauczyciela będą
uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Poza tym uczniowie będą monitorować zmiany w otaczającej przyrodzie w zakresie podstawowych warunków meteorologicznych. Dużą atrakcją staną się spotkania z naukowcami, zarówno na żywo jak i za pomocą transmisji internetowych np. z członkami Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Poza spotkaniami przewidziane są również pikniki i festiwale naukowe. Ponadto klasa weźmie udział w jednej z przygotowanych wycieczek dydaktycznych, mających na celu rozbudzanie wśród uczestników ciekawości w poznawaniu zjawisk przyrodniczych oraz ukazanie, że w świecie nauki jest wciąż wiele spraw niewyjaśnionych, budzących wątpliwości, które wymagają dalszych studiów i obserwacji.
 W ramach projektu szkoła pozyskała tablicę multimedialną z oprogramowaniem, kamerę video oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali przenośną pamięć USB. W lutym 2013 roku w naszej szkole zorganizowany zostanie piknik edukacyjny Eduscience, w czasie którego wszyscy uczniowie szkoły będą mieli możliwość uczestnictwa w ogólnodostępnych prezentacjach, warsztatach i wykładach, które będą odbywały się na sali gimnastycznej. Dodatkowo zorganizowane będą specjalne 45-minutowe zajęcia, dedykowane klasie biorącej udział w projekcie.


 
Więcej o Eduscience – www.eduscience.pl

 

Piknik Naukowy Eduscience w Łasinie - wydarzenia

Piknik Naukowy Eduscience w Łasinie - galeria zdjęć

 
(źródło: mgr Michał Chyliński)