Przedstawienie "Święta Katarzyna Aleksandryjska"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(źródło: mgr Aleksandra Jankowska)