Grono Pedagogiczne

mgr Irena Barańska edukacja wczesnoszkolna, matematyka
mgr Anna Bartnicka język polski, nauczyciel bibliotekarz
mgr Anna Bąk – Flatow  edukacja dla bezpieczeństwa, rewalidacja wychowanie  fizyczne
mgr Dariusz Błaszczak  nauczyciel świetlicy, rewalidacja, nauczanie indywidualne
mgr Michał Chyliński  informatyka, matematyka
mgr Teresa Czyżak – Szram  religia, wychowanie do życia
mgr Zdzisław Eichler  fizyka, informatyka, technika
mgr Iwona Faltynowska  plastyka, muzyka
mgr Anna Gaczyńska  język polski
mgr Barbara Gizińska  język niemiecki, doradztwo zawodowe
mgr Elżbieta Gizińska – Firlit nauczanie indywidualne, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
mgr Robert Głowacki  wychowanie fizyczne
mgr Marzena Górska  język polski, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Janiuk  język angielski
mgr Aleksandra Jankowska  historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Łukasz Jankowski  wychowanie fizyczne
mgr Maria Jasińska  przyroda, wychowanie do życia, rewalidacja, biologia, nauczanie indywidualne
mgr Agnieszka Jasińska – Zająkała pedagog specjalny, pedagog szkolny, rewalidacja
mgr Kamila Kałużna


mgr Edyta Kawska

nauczyciel bibliotekarz, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

nauczyciel bibliotekarz, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

mgr Róża Kerner język angielski
mgr Justyna Kotowska wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja, nauczanie indywidualne
mgr Aleksander Kowalczyk  wychowanie fizyczne
mgr Marzena Kuczek  religia, rewalidacja, nauczanie indywidualne, logopedia
mgr Katarzyna Kuhn nauczyciel świetlicy – Mała Świetlica
mgr Stefania Kwiatkowska  edukacja wczesnoszkolna, technika, nauczanie indywidualne
mgr Danuta Łukaszewska  rewalidacja, nauczanie indywidualne, nauczyciel wspomagający
mgr Małgorzata Mischke pedagog specjalny, pedagog szkolny, rewalidacja, opiekun świetlicy
mgr Barbara Mrozek  język rosyjski, nauczyciel bibliotekarz, rewalidacja, nauczanie indywidualne
mgr Krzysztof Olender  język angielski
mgr Sylwia Paszkowska – Zająkała  edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel bibliotekarz, rewalidacja
mgr Dorota Rusoń  biologia, geografia, przyroda, rewalidacja, nauczanie indywidualne
mgr Maria Rutkowska  edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
mgr Alicja Rybińska  matematyka
mgr Małgorzata Strug  chemia, informatyka, rewalidacja
mgr Ewa Szymanowicz  geografia, historia, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
mgr Patrycja Szymanowicz  rewalidacja, nauczanie indywidualne
mgr Małgorzata Świderska psycholog
mgr Beata Templin – Tyda język rosyjski
mgr Małgorzata Uniatowska  edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
mgr Bernadeta Zdunek – Jaranowska  język polski, wychowanie do życia, rewalidacja
mgr Elżbieta Zakierska
geografia, religia
ks. mgr  Marcin Sokołowski
religia
mgr Joanna Derda język niemiecki