Zapytanie ofertowe

Rok 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu do realizacji zadania w ramach  Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia- zielone serce szkoły”

Notatka z wyboru wykonawcy
Zapytanie ofertowe – Ekopracownia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

 


Rok 2021

Notatka z wyboru wykonawcy

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej w Łasinie

Zapytanie ofertowe

Wymagania techniczne

Umowa