Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025
potrwa od 12 lutego do 11 marca 2024 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

Wersja do pobrania:

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły

Wersja do pobrania: