Historia

Tak się zaczęło

Szkoła w  Łasinie rozpoczęła swoją działalność w 1819 roku. Budynek tej szkoły został sprzedany osobie prywatnej. W 1828 wybudowano nową szkołę jej budynek istnieje do dzisiejszego dnia. Następnie podjęto decyzję o budowie nowej szkoły.  1 maja 1960 roku murowano akt erekcyjny .

Szkołę oddano do użytku 3 września 1962 roku. Pierwszym dyrektorem został mgr Jan Gwizdała. W 1983 roku następuje przeniesienie do obecnego budynku. Mieściła się tutaj Zbiorcza Szkoła Gminna ale od 1999 roku działalność swoją zaczęło Gimnazjum nr 1. W 2004 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Publicznych w Łasinie.