Szkolne koło Caritas 2021/2022

Szkolne Koło Caritas to dziecięca i młodzieżowa organizacja działająca na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły i parafii. 

Szkolne Koło Caritas, któremu patronuje Matka Teresa z Kalkuty, istnieje od 23.01.2003 r.

Opiekę nad kołem sprawuje Marzena Kuczek.

 

Cele realizowane przez Szkolne Koło Caritas:

  • niesienie pomocy potrzebującym,
  • rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu,
  • uczenie się współpracy z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami,
  • współpraca z parafiami, szkołami, MGOK i S w Łasinie, WTZ w Łasinie, szpitalem, schroniskiem dla zwierząt w Grudziądzu,
  • włączanie się w akcje charytatywne Caritas Diecezji Toruńskiej (Niedziela Papieska, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia).

Idee wiodące Szkolnego Koła Caritas:

  • Formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych poprzez wychowywanie i uspołecznianie.
  • Wzbogacanie i urozmaicanie roli wychowawczej szkoły.
  • Wspieranie rodziców w ich codziennym i odpowiedzialnym trudzie wychowawczym.
  • Propagowanie żywego i autentycznego przykładu wiary chrześcijańskiej.
Wolontariusze w roku szkolnym 2021/2022
Angowska Anna, Angowski Michał, Czarnik Agata, Czarnik Natalia, Górski Kacper, Hecel Julia, Karpus Julian, Kaszubska Wiktoria, Kobus Alicja, Lewicki Milan, Sadowska Dominika, Sadowska Maria, Suszyńska Oliwia, Ślawska Gabriela, Ziółkowska Alicja

Działalność koła

 Sprawozdanie za rok szkolny 2021_2022

Wolontariusz Roku

I miejsce Gabriela Ślawska

II miejsce Maria Sadowska

III miejsce Wiktoria Kaszubska

Gratulujemy!

(źródło: M. Kuczek)

 

Finał akcji charytatywnej  Wielki Post-Wielkie Serce

Zbliżają się święta, więc dzieci przygotowały niespodzianki dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie oraz osób chorych z naszej parafii. W pracę zespołową zaangażowały się dzieci ze świetlicy, które pod czujnym okiem pani Kamili, przygotowały wesołe jajka i króliczki. Uczniowie klas IV-VIII, zainspirowani pomysłami pani Iwony, stworzyli kolorowe kartki. Natomiast klasy: I a i b, II a i b, IV a – zadbały o dostarczenie czekolad. Nad całością czuwali wolontariusze SKC.

Wesołych świąt 

(źródło: M. Kuczek)

 

„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”
Finał akcji charytatywnej

Tradycją naszej szkoły stały się przedświąteczne  zbiórki słodyczy, zabawek czy ubrań.
W tym roku na Boże Narodzenie przygotowaliśmy 50 mini paczek dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie. Zawsze pamiętamy o seniorach i osobach chorych,  do których paczki trafią za pośrednictwem kapłanów.  Coś miłego i słodkiego otrzymają również uczniowie naszej szkoły.
Ozdoby do paczek: śmieszne Mikołaje, renifery  i kolorowe choinki – przygotowała pani Kamila K. z  dziećmi ze świetlicy szkolnej, kartki świąteczne przygotowali uczniowie pod  opieką pani Iwony F., a nad całością czuwali wolontariusze z SKC.
Za aktywny udział w akcji dziękujemy:
–  kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IIIc, IVa, Vb i VIa;
– nauczycielom: p. A.Gaczyńskiej, p. I.Barańskiej, p.S.Kwiatkowskiej, p. E.Kawskiej,
M. Rutkowskiej, p. M. Jasińskiej, p. W. Gajdus, p. M.Uniatowskiej. p. B. Zdunek-Jaranowskiej, p. A. Rybińskiej

(źródło: M. Kuczek)

Konkurs plastyczny „Jan Paweł II”

Natomiast najmłodsi uczniowie uczestniczyli w konkursie. Oto jego wyniki:

Klasy I

I miejsce: Antoni Paszkowski Ia i Stasiu Ziętarski Ib, II miejsce: Filip Powałka Ia i Mikołaj Sikorski Ia, III miejsce: Maja Kowalczyk Ib
Wyróżnienie: Michał Goryński Ia, Zosia Broda Ia, Kamila Ciarczyńska Ia, Ania Warachowska Ib

Klasy II

I miejsce: Inez Puka IIb, II miejsce: Oliwier Jejorski IIb, III miejsce: Maja Marszałek IIb
Wyróżnienie:  Lilianna Tomczak IIb i Ala Grochocka IIb

(źródło: M. Kuczek)

 

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

Jan Paweł II był wielkim człowiekiem – papieżem, który kształtował charaktery, wpływał na losy świata, a jednocześnie poprzez swoje słowa wydawał się taki bliski.

Nasi uczniowie pamiętają o Wielkim Rodaku i w różny sposób uczcili Jego pamięć:
– Wolontariusze SKC przygotowali plakaty informacyjne.
– W Niedzielę papieską przeprowadziliśmy kwestę na rzecz fundacji Nowego Tysiąclecia.
– Julia, Natalia i Agata przygotowały czytania fragmentów Pisma św. oraz modlitwę wiernych.
– 12.10.2021r. Ala i Julian przygotowali i przedstawili audycję słowno-muzyczną przez nasz szkolny radiowęzeł.

(źródło: M. Kuczek)