EKOPRACOWNIA
zielone serce szkoły

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Łasin, a tym samym Szkoła Podstawowa w Łasinie, przystąpiły do Programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Program jest dofinansowany w kwocie 74 950, 00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.
Z budżetu MiGŁasin pochodzi kwota 8 550,00 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi
83 500, 00 zł.
15 września 2023 roku została podpisana umowa dotacyjna w ramach Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.
Celem utworzenia i wyposażenia ekopracowni jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych uczniów, rodziców, młodzieży i dorosłych środowiska społecznego Gminy Łasin.
Szkoła z własnych środków przy współpracy z Radą Rodziców wyremontowała salę, a obecnie czekamy na wyposażenie pomieszczenia, tak, aby od listopada zacząć prowadzić zajęcia warszatowe w pracowni Odnawialnych Źródeł Energii.

(źródło: SP Łasin)