EKOPRACOWNIA
zielone serce szkoły

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Łasin, a tym samym Szkoła Podstawowa w Łasinie, przystąpiły do Programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Program jest dofinansowany w kwocie 74 950, 00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.
Z budżetu MiGŁasin pochodzi kwota 8 550,00 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi
83 500, 00 zł.
15 września 2023 roku została podpisana umowa dotacyjna w ramach Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.
Celem utworzenia i wyposażenia ekopracowni jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych uczniów, rodziców, młodzieży i dorosłych środowiska społecznego Gminy Łasin.
Szkoła z własnych środków przy współpracy z Radą Rodziców wyremontowała salę, a obecnie czekamy na wyposażenie pomieszczenia, tak, aby od listopada zacząć prowadzić zajęcia warszatowe w pracowni Odnawialnych Źródeł Energii.

(źródło: SP Łasin)

 

Wystartowały zajęcia w pracowni OZE – Zielone serce szkoły

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

W piątek 12 stycznia 2024 roku odbyły się zajęcia w ramach projektu: „ Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Zajęcia zorganizowane były na dwóch poziomach: dla uczniów edukacji wczesnoszkolne ( klasy II ) oraz uczniów klas VI. Obie grupy pracowały metodą naukową tzn. uczyły się rozwiązywać zadania w oparciu o przeprowadzone doświadczenia. Treści i zadania były dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów. Dzieci klas II starały się odpowiedzieć na pytania: Które miejsce w klasie jest najlepiej oświetlone? oraz który kubek jest bezpieczny? Zajęcia przebiegały w oparciu o ilustrowane karty pracy. Uczniowie zdobyli umiejętność korzystania z czujnika natężenia oświetlenia i czujnika temperatury. Odczytywały parametry na podstawie rosnącego lub malejącego wykresu, potrafiły określić wartość temperatury kubków wykonanych z różnych materiałów. Poznały zjawisko przewodnictwa cieplnego. Grupa starsza wykonywała doświadczenia na podstawie instrukcji zamieszczonej na stronie Pasco. Uczniowie doświadczalnie sprawdzili: Dlaczego się pocimy? oraz jaka jest moc wiatraków w zależności od ustawienia łopatek i odległości wiejącego wiatru? Posługiwali się czujnikiem temperatury i czujnikiem do pomiaru natężenia prądu. Zajęcia prowadziła Maria Jasińska.

(źródło: SP Łasin)

Zajęcia o odnawialnych źródłach energii
w pracowni OZE

Kontynuujemy zajęcia w pracowni OZE. Pani M. Jasińska przeprowadziła w piątek, 19.01.2024 r. , zajęcia warsztatowe z grupą uczniów z klas pierwszych i szóstych. Uczniowie wytwarzali energię z wiatru, pracowali z ogniwem fotowoltaicznym , dokonywali pomiaru temperatury w różnych warunkach otoczenia. Wszystkie te działania są możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym na utworzenie pracowni z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Ministerstwa Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Narodowego,
Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,
Miasto i Gmina Łasin.

(źródło: SP Łasin)

 

Ekopracownia – Zielone serce szkoły – działa

W dniu 9 lutego  gościliśmy na zajęciach warsztatowych w Ekopracowni aż dwie grupy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasinie i grupę przedstawicieli z Klubu Seniora w Łasinie.
Zajęcia miały na celu przybliżenie tematyki potrzeby poszukiwania czystych źródeł energii ze słońca, wiatru, energii zmagazynowanej w organizmach. Na zajęciach wykorzystane zostały czujniki i sprzęt zakupiony w ramach tworzenia Ekopracowni ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

(źródło: SP Łasin)


Kolejne zajęcia warsztatowe w pracowni OZE Zielone Serce Szkoły

W dniu 29 lutego gościliśmy na zajęciach warsztatowych kolejną grupę seniorów z naszej gminy. Dodatkowo do zajęć słowo wstępu wygłosił Pan Benedykt Stecki Kierownik Referatu Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, na temat planów pozyskiwania źródeł czystej energii przez Miasto i Gmina Łasin.
Uczestnicy warsztatów intensywnie pracowali sprawdzając miedzy innymi ilość promieniowania UV, zdolność wytwarzania energii przez rośliny, słońce i wiatr.

 

(źródło: SP Łasin)

Zielone Serce Szkoły – pracownia OZE edukuje

W dniu 01 marca  z zajęć w pracowni OZE skorzystała klasa 2c, 2a i 3b. Uczniowie dowiedzieli się jakie są źródła i metody pozyskiwania czystej energii ze słońca i wiatru.
Zdjęcia wykonano szkolnym aparatem fotograficznym zakupionym w ramach projektu Laboratoria Przyszłości .

 

(źródło: SP Łasin)

Pracownia OZE działa – odbyły się następne zajęcia dla klas 1 – 3

W dniu dzisiejszym odbyło się łącznie 5 godzin zajęć dla uczniów klasy 1abc, 2b i 3a. Uczniowie wytwarzali prąd z wiatru i słońca, sprawdzali czy ich organizm może działać jak kaloryfer.

Zdjęcia zostały wykonane aparatem szkolnym zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

(źródło: SP Łasin)

Ekopracownia – Zielone Serce Szkoły nie zwalnia tempa

W dniu 22 marca 2024 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów klasy I technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, wśród których był uczeń Milan, który brał udział w przygotowaniach do złożenia wniosku o powstanie ekopracowni. Uczniowie uczestniczyli w warsztacie o tematyce: czy działam jak kaloryfer, w jaki sposób pot ochładza organizm, czy okulary chronią mnie przed promieniowaniem UV, czy panel fotowoltaiczny i wiatrak wytwarzają prąd? Pytań było sporo, ale uczniowie uzyskali na nie odpowiedź.
W ubiegłym tygodniu, oraz w dniu wczorajszym, gościliśmy na zajęciach w pracowni OZE, trzy grupy przedszkolaków z najstarszych roczników.
Przedszkolaki dzielnie radziły sobie z czujnikami, tabletami i monitorem, podczas trwania warsztatów. Okazali się młodymi ekologami i małymi naukowcami.

 

(źródło: SP Łasin)

Kolejna grupa uczniów realizuje zajęcia
w Ekopracowni

W dniu wczorajszym 4 kwietnia, część uczniów z klasy 5C eksperymentowała z odnawialnymi źródłami energii, w ramach zajęć projektowych w Ekopracowni „Zielone Serce Szkoły”.

 

(źródło: SP Łasin)

Nie zwalniamy tempa – Ekopracownia działa

W dniu 12 kwietnia kolejna grupa uczniów z klasy 5c uczestniczyła w zajęciach projektowych w pracowni OZE „Zielone Serce Szkoły”.

 

(źródło: SP Łasin)

Wiatraki działają!

Uczniowie klas pierwszych, po zajęciach warsztatowych w Ekopracowni OZE, wykonali wiatraki, które utworzą małą farmę wiatrową.
Ciekawe czy działają?…. TAK 
Uczeń klasy 4b Feliks, podjął się sprawdzenia czy wiatraki zostały dobrze skonstruowane i czy działają na wietrze.

Zajęcia warsztatowe w Ekopracowni OZE dla klasy IVa

W dniu 25 i 26 kwietnia odbyły się zajęcia warsztatowe dla grupy chłopców i dziewcząt z klasy IVa. Uczniowie pracowali z czujnikami temperatury, czujnikami światła, sprawdzali ilość luksów jakie daje światło sztuczne i światło słoneczne. Używali oczywiście wiatraków i paneli słonecznych do wytworzenia energii elektrycznej.
Zajęcia poprowadziła Pani Małgorzata Strug.

 

(źródło: SP Łasin)

Lapbook – odnawialne źródła energii

Lapbook wykonany przez wszystkie uczennice z klasy 5C, jako efekt uczestnictwa w zajęciach warsztatowych w Ekopracowni OZE „Zielone serce szkoły”.
Tematem lapbooka było wykorzystanie energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii.

(źródło: SP Łasin

Lapbook – odnawialne źródła energii

Lapbook wykonany przez wszystkich uczniów z klasy 5C, jako efekt uczestnictwa w zajęciach warsztatowych w Ekopracowni OZE „Zielone serce szkoły”.
Tematem lapbooka było wykorzystanie energii wiatru, jako odnawialnego źródła energii.
@Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
@Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
@Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
@Miasto i Gmina Łasin

 

(źródło: SP Łasin

 

Ekopracownia „Zielone serce szkoły” – działa

W dniu dzisiejszym odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe w ekopracowni dla uczniów naszej szkoły. Uczestniczyła w nich grupa 10 uczniów z klasy 7b.
Podczas zajęć używane były czujniki temperatury, światła, voltomierze. Zaciekła rywalizacja pomiędzy uczniami wywiązała się przy wytwarzaniu energii cieplnej poprzez potrząsanie piasku.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miasto i Gmina Łasin

(źródło: SP Łasin

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Łasin w Ekopracowni OZE

Serdecznie dziękujemy nauczycielom z SP Szonowo, SP Wydrzno, SP Zawda i SP Łasin, za przybycie na zajęcia warsztatowe dedykowane wykorzystaniu na lekcjach wyposażenia naszej pracowni OZE „Zielone Serce Szkoły”.
Korzystając z naszych czujników można uatrakcyjnić lekcje biologii, fizyki, chemii, geografii, edukacji przyrodniczej, edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć dla najstarszych przedszkolaków.

 

(źródło: SP Łasin