Opłata za obiady

Koszt obiadów w  październiku  wynosi – 61,60 zł.