Opłata za obiady

 

INFORMACJA

Wpłaty za obiady prosimy dokonywać przelewem w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto:
Szkoła Podstawowa w Łasinie
BS Brodnica 32 9484 1033 2325 0350 5091 0001
W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka.