Opłata za obiady

 

INFORMACJA
Od 10 stycznia 2022 r. będą wydawane obiady na stołówce szkolnej.
Opłata za styczeń wynosi
6 x 3,20 zł = 19,20 zł.

Uczniowie, których rodzice, nie opłacili obiadów za miesiąc grudzień 2021, nie mogą korzystać z obiadów w styczniu, zanim nie uregulują zaległości.

 Wpłaty za obiady prosimy dokonywać przelewem w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto:
Szkoła Podstawowa w Łasinie
BS Brodnica 32 9484 1033 2325 0350 5091 0001
W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka.