Opłata za obiady

 

We wrześniu przewidujemy 18 obiadów, stawka za jeden obiad to 2,80 zł. Koszt za cały wrzesień to 50,40 zł.
Kwota ta dotyczy uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym nie spożywali obiadów.
Uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym korzystali z obiadów mają nadpłatę z tytułu niewykorzystanych obiadów w miesiącu marcu. Dlatego prosimy rodziców tych uczniów o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły, celem weryfikacji kwoty za miesiąc wrzesień.

Płatności za obiady, w związku z pandemią należy dokonywać  wyłącznie na konto bankowe: 32 9484 1033 2325 0350 5091 0001.