Opłata za obiady

 

Obiady w miesiącu październiku – kwota opłaty za obiad to 58,80 zł. na ucznia, płatna na konto oświatowe szkoły z wpisem w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz opłata za obiad w miesiącu październiku

Nr konta 32948410332325035050910001