Opłata za obiady

Koszt obiadów w  marcu  wynosi – 61,60 zł.