Dokumenty szkolne

Statut szkoły

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej w Łasinie

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Procedury szkolne

Regulamin świetlicy szkolnej  w Szkole Podstawowej w Łasinie w roku szkolnym 2022/2023

Raport – ewaluacja wewnętrzna – rok szkolny 2020/2021

Raport – ewaluacja wewnętrzna – rok szkolny 2019/2020


Regulamin  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aneks do Załącznika nr 2 Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej w Łasinie