Dyrekcja

mgr Elżbieta Zakierska – dyrektor szkoły

mgr Dorota Rusoń – wicedyrektor d/s szkoły podstawowej

mgr Robert Głowacki – wicedyrektor d/s klas gimnazjalnych