Dyrekcja

mgr Elżbieta Zakierska – dyrektor szkoły

mgr Dorota Rusoń – wicedyrektor  szkoły