Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas to dziecięca i młodzieżowa organizacja działająca na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły i parafii. 

Szkolne Koło Caritas, któremu patronuje Matka Teresa z Kalkuty, istnieje od 23.01.2003 r.

Opiekę nad kołem sprawuje Marzena Kuczek.

 

Cele realizowane przez Szkolne Koło Caritas:

  • niesienie pomocy potrzebującym,
  • rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu,
  • uczenie się współpracy z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami,
  • współpraca z parafiami, szkołami, MGOK i S w Łasinie, WTZ w Łasinie, szpitalem, schroniskiem dla zwierząt w Grudziądzu,
  • włączanie się w akcje charytatywne Caritas Diecezji Toruńskiej (Niedziela Papieska, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia).

Idee wiodące Szkolnego Koła Caritas:

  • Formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych poprzez wychowywanie i uspołecznianie.
  • Wzbogacanie i urozmaicanie roli wychowawczej szkoły.
  • Wspieranie rodziców w ich codziennym i odpowiedzialnym trudzie wychowawczym.
  • Propagowanie żywego i autentycznego przykładu wiary chrześcijańskiej.

Wolontariusze w roku szkolnym 2019/2020
Arndt Julia, Czarnik Natalia, Czerwińska Sandra, Dudzik Nadia, Górnecka Justyna, Hecel Julia, Krupa Emilia, Lewicki Milan, Mondrzyńska Wiktoria, Nartowska Nikola, Pajor Aleksandra, Sadowska Maria, Sankiewicz Natalia, Suszyńska Oliwia, Szram Joachim, Ślawska Gabriela, Żulczyk Magdalena

Działalność koła

 


Rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie z pracy koła rok szkolny 2018/2019>>> czytaj

Rok szkolny 2017/2018

Archiwum koła