Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas to dziecięca i młodzieżowa organizacja działająca na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły i parafii. 

Szkolne Koło Caritas, któremu patronuje Matka Teresa z Kalkuty, istnieje od 23.01.2003 r.

Opiekę nad kołem sprawuje Marzena Kuczek.

 

Cele realizowane przez Szkolne Koło Caritas:

  • niesienie pomocy potrzebującym,
  • rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu,
  • uczenie się współpracy z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami,
  • współpraca z parafiami, szkołami, MGOK i S w Łasinie, WTZ w Łasinie, szpitalem, schroniskiem dla zwierząt w Grudziądzu,
  • włączanie się w akcje charytatywne Caritas Diecezji Toruńskiej (Niedziela Papieska, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia).

Idee wiodące Szkolnego Koła Caritas:

  • Formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych poprzez wychowywanie i uspołecznianie.
  • Wzbogacanie i urozmaicanie roli wychowawczej szkoły.
  • Wspieranie rodziców w ich codziennym i odpowiedzialnym trudzie wychowawczym.
  • Propagowanie żywego i autentycznego przykładu wiary chrześcijańskiej.

Wolontariusze w roku szkolnym 2020/2021
Anna Angowska, Amelia Rybińska, Wiktoria Kaszubska, Milan Lewicki, Filip Zawacki, Gabrysia Ślawska, Natalia Czarnik, Marysia Sadowska, Kinga Wszołek, Roksana Dąbrowska, Karolina Wojtowicz, Paulina Badalewska

Działalność koła

 

 


Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie z pracy koła rok szkolny 2018/2019>>> czytaj

Rok szkolny 2017/2018

Archiwum koła