Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas to dziecięca i młodzieżowa organizacja działająca na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły i parafii. 

Szkolne Koło Caritas, któremu patronuje Matka Teresa z Kalkuty, istnieje od 23.01.2003 r.

Opiekę nad kołem sprawuje Marzena Kuczek.

 

Cele realizowane przez Szkolne Koło Caritas:

  • niesienie pomocy potrzebującym,
  • rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu,
  • uczenie się współpracy z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami,
  • współpraca z parafiami, szkołami, MGOK i S w Łasinie, WTZ w Łasinie, szpitalem, schroniskiem dla zwierząt w Grudziądzu,
  • włączanie się w akcje charytatywne Caritas Diecezji Toruńskiej (Niedziela Papieska, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia).

Idee wiodące Szkolnego Koła Caritas:

  • Formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych poprzez wychowywanie i uspołecznianie.
  • Wzbogacanie i urozmaicanie roli wychowawczej szkoły.
  • Wspieranie rodziców w ich codziennym i odpowiedzialnym trudzie wychowawczym.
  • Propagowanie żywego i autentycznego przykładu wiary chrześcijańskiej.

Wolontariusze w roku szkolnym 2019/2020
Arndt Julia, Czarnik Natalia, Czerwińska Sandra, Dudzik Nadia, Górnecka Justyna, Hecel Julia, Krupa Emilia, Lewicki Milan, Mondrzyńska Wiktoria, Nartowska Nikola, Pajor Aleksandra, Sadowska Maria, Sankiewicz Natalia, Suszyńska Oliwia, Szram Joachim, Ślawska Gabriela, Żulczyk Magdalena

Działalność koła

Uczymy się od Najlepszych!

Uczennice ze Szkolnego Koła Caritas, pod okiem przesympatycznych Pań: Elżbiety Stanowskiej, Józefy Bałdygi oraz Heleny Baranowskiej ze stowarzyszenia „Złota jesień”, poznawały  tajniki cukiernictwa. Nauka okazała się wyjątkowo owocna, bo  upiekłyśmy  aż 200 ciasteczek.

Serdecznie dziękujemy  za możliwość wzięcia udziału w niecodziennej lekcji.

(źródło:  M. Kuczek)

Pomóż Mikołajowi spełniać marzenia!

Szkolne Koło Caritas
zaprasza do udziału w akcji charytatywnej:
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”.
Przygotuj paczkę dla dziecka ( na przykład: zabawki, przybory szkolne, słodycze,…)
lub dla starszej osoby (na przykład: ciepłe skarpetki, art. spożywcze z długim terminem,…)
Akcja trwa do 13 grudnia.
Paczki proszę przynieść do sali 109.

(źródło:  M. Kuczek)

 

 

 


Rok szkolny 2018/2019

Sprawozdanie z pracy koła rok szkolny 2018/2019>>> czytaj

Rok szkolny 2017/2018

Archiwum koła