Kangur Matematyczny

ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że w dniu 21 marca 2024 r. w naszej szkole odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności z zakresu logicznego myślenia. Kangur Matematyczny jest najpopularniejszym konkursem matematycznym na świecie dla dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do lepszego opanowania pojęć i metod matematycznych, wdrożenie do ścisłego rozumowania dedukcyjnego, doskonalenie umiejętności szacowania wyników, rozwijanie intuicyjnej pomysłowości, przełamanie niechęci do tego przedmiotu i wyłonienie talentów matematycznych. Konkurs ma charakter jednorazowego testu o zróżnicowanym poziomie trudności. Test zostanie przeprowadzony dnia 21 marca 2024 r. o godzinie 900 . Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach: Żaczek — klasy 2. szkół podstawowych; Maluch — klasy 3. i 4. szkół podstawowych; Beniamin — klasy 5. i 6. szkół podstawowych; Kadet — klasy 7. i 8. szkół podstawowych.
W jaki sposób przygotować się do Kangura Matematycznego?
Najlepszym sposobem na przygotowanie się do konkursu jest rozwiązywanie zadań, które pojawiły się w poprzednich edycjach konkursu. Testy z
poprzednich lat można znaleźć na oficjalnej stronie Kangura Matematycznego: https://www.kangur-mat.pl/zadania.php
Każdy uczestnik konkursu otrzyma układankę logiczną – tangram chiński.
Koszt udziału w konkursie – 16 złotych. Zgłoszenia oraz wpłaty uczniowie lub rodzice dokonują u nauczycieli matematyki do 26 stycznia 2024 r.
Pozostałe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

(źródło: SP Łasin)

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacja dotycząca konkursu Kangur Matematyczny 2023
Informujemy, iż w dniu 16 marca 2023 r. w naszej szkole odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.
Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu logicznego myślenia. Kangur Matematyczny jest najpopularniejszym konkursem matematycznym, jest organizowany niemal na całym świecie, celem konkursu jest wartościowa zabawa oraz popularyzacja nauki.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu z zadaniami w formie zagadek logicznych: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Konkurs rozgrywany jest w sześciu kategoriach:
– Żaczek – dla uczniów 2 klasy szkoły podstawowej. Na test składa się 21 pytań o zróżnicowanej trudności.
– Maluch – dla uczniów 3 i 4 klasy szkoły podstawowej. Test składa się z 24 pytań o różnym stopniu trudności.
W kolejnych kategoriach uczniowie mierzą się z 30 zadaniami o różnej trudności. Są to:
– Beniamin – dla uczniów 5 i 6 klasy szkoły podstawowej.
– Kadet – dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.
– Junior – dla uczniów 1 i 2 klasy liceum lub technikum oraz 1, 2, 3 klasy szkoły branżowej.
– Student – dla uczniów 2 i 3 klasy liceum oraz 2, 3, 4 klasy technikum.
Pod każdym zadaniem konkursowym znajduje się 5 odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest poprawna. Za poprawną odpowiedź można otrzymać 3, 4 lub 5 punktów (w zależności od trudności pytania). Brak odpowiedzi to 0 punktów. Niepoprawna odpowiedź lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi wiąże się z przyznaniem punktów ujemnych (25% punktacji przewidzianej za zadanie).
W jaki sposób przygotować się do Kangura Matematycznego?
Najlepszym sposobem na przygotowanie się do konkursu jest rozwiązywanie zadań, które pojawiły się w poprzednich edycjach konkursu. Testy z poprzednich lat znajdziesz na oficjalnej stronie Kangura Matematycznego: https://www.kangur-mat.pl/zadania.php https://www.kangur-mat.pl/testy_konkursowe.php#2021
Każdy uczestnik konkursu otrzyma układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego albo inny wariant układanki przestrzennej. Koszt udziału w konkursie – 14 złotych. Zgłoszenia oraz wpłaty uczniowie lub rodzice dokonują u nauczycieli matematyki do 24 stycznia 2023 r. Pozostałe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://www.kangur-mat.pl/

(źródło: SP Łasin)

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Informujemy, że w dniu 17 marca 2022 r. w naszej szkole odbędzie się kolejna edycja konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach: Żaczek — klasy 2. szkół podstawowych; Maluch — klasy 3. i 4. szkół podstawowych; Beniamin — klasy 5. i 6. szkół podstawowych; Kadet — klasy 7. i 8. szkół podstawowych. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma zabawkę logiczną „Zaplątany Kangurek”. Koszt udziału w konkursie – 12 złotych. Zgłoszenia oraz wpłaty uczniowie lub rodzice dokonują u nauczycieli matematyki do 2 lutego 2022 r. Pozostałe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

https://www.kangur-mat.pl/

Film przedstawiający zabawkę logiczną:


(źródło: M. Chyliński)

ROK SZKOLNY 2020/2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już trzydziestej, edycji Konkursu Kangur Matematyczny 2021. Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 roku. W zależności od formy pracy szkoły – zdalnie lub papierowo. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas od II do VIII, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności logicznego myślenia. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, na którego rozwiązanie przeznaczone jest 75 minut. Test zawiera zadania o różnym stopniu trudności. Każdy z uczestników konkursu otrzyma jeden z wariantów układanki przestrzennej w formie breloczka. Wpłata na konkurs wynosi 10 zł od uczestnika. Zapisów i wpłat proszę dokonywać do 3 lutego u nauczycieli matematyki lub u Pani wicedyrektor – Doroty Rusoń.

W szkole czekają na uczniów upominki i nagrody z ubiegłorocznej edycji konkursu, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

 

(źródło:  M. Chyliński)

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.
Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz i instrukcja dla uczestnika konkursu znajduje się na stronie: https://www.kangur-mat.pl
Dalsze instrukcje zostaną przekazane uczestnikom przez nauczycieli matematyki za pomocą dziennika elektronicznego.

(źródło:  M. Chyliński)

 

 

Informujemy, iż w dniu 19 marca 2010 r. w naszej szkole odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach: Żaczek — klasy 2. szkół podstawowych; Maluch — klasy 3. i 4. szkół podstawowych; Beniamin — klasy 5. i 6. szkół podstawowych; Kadet — klasy 7. i 8. szkół podstawowych. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę logiczną– czteroelementowy TANGRAM. Koszt udziału w konkursie – 10 złotych. Zgłoszenia oraz wpłaty uczniowie lub rodzice dokonują u nauczycieli matematyki do 22 stycznia 2020 r. Pozostałe informacje na temat konkursu na stronie https://www.kangur-mat.pl/

Zobacz film przedstawiający upominek

https://www.kangur-mat.pl/image/upominek2020-film.mp4

(źródło:  M. Chyliński)

ROK SZKOLNY 2018/2019


 

W dniu 21 marca 75 uczniów naszej szkoły przystąpiło do KANGURA MATEMATYCZNEGO.

(źródło: SP Łasin)


Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Kangur Matematyczny, który odbędzie się 21 marca 2019 r. w naszej szkole. Zgłoszenia prosimy kierować do nauczycieli matematyki do 11 stycznia. Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz zadania z poprzednich edycji znajdują się na stronie www.kangur-mat.pl

(źródło:  M. Chyliński)