Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024
potrwa od 13 lutego do 13 marca 2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

Wersja do pobrania:

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły

Wersja do pobrania: