Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023
potrwa od 16 lutego do 15 marca 2022 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

Wersja do pobrania:

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły

Wersja do pobrania: