Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 22 lutego do 19 marca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

Wersja do pobrania:

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do szkoły

Wersja do pobrania: