Zapisy na obiady

 Informujemy, że zapisy na obiady, na podstawie oświadczeń, odbywać się będą  do dnia 2 września. Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 7 września. Płatności za obiady, w związku z pandemią należy dokonywać  wyłącznie na konto bankowe: 32 9484 1033 2325 0350 5091 0001. Oświadczenie należy  wypełnić i przesłać na pocztę mailową szkoły: zsplasin@interia.pl. lub dostarczyć osobiście do szkoły.
Oświadczenie zapisu na obiady pobierz – pdf>>>
Oświadczenie zapisu na obiady pobierz – docx>>>