Informacja dotycząca rekrutacji

Wszystkie dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Łasinie i Szkoły Podstawowej w Wydrznie zostały zakwalifikowane do klasy I w roku szkolnym 2020/2021.
Kandydaci spoza obwodu nie zostali zakwalifikowani, jednak istnieje możliwość składania podań w terminie uzupełniającym od 6 do 17 lipca 2020 r.

(źródło:  SP Łasin)

Drodzy Rodzice!

Dyrektor oraz nauczyciele ze szkoły, do której uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.
Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły.
Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Drogi Uczniu!

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak uczyć się w domu, w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć.
Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności.
To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii.

Informacja dyrektora w sprawie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo,

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa w Łasinie, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.

Sposób prowadzenia zajęć

W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji w godzinach od 8 do 15. W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań.

Na potrzeby realizacji nauczania zdalnego szkoła będzie korzystała z e-dziennika (UONET+), poczty elektronicznej nauczycieli utworzonej na potrzeby kontaktu z uczniami, kontakt telefoniczny oraz grupy utworzone na komunikatorach. 

Komunikacja

Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, alternatywnie poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej w godzinach od 8 do 15.

Nauczyciele uczniów z klas I-III  będą kontaktowali się z Państwem (przesyłając materiały dla dzieci) poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną oraz telefonicznie i przez komunikatory.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Na podstawie opublikowanego dnia 20 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego Rozporządzenie z dnia 11 marca br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję o przedłużeniu okresu zawieszenia prowadzenia działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będziemy prowadzić nauczanie zdalne – na odległość. Uczniowie będą otrzymywać nowe treści i materiały z poszczególnych przedmiotów. O sposobie sprawdzania i oceniania wiedzy poinformujemy w najbliższym czasie. Będziemy brać pod uwagę dostępność do komputera i Internetu planując działania.

Elżbieta Zakierska