Informacja dla uczniów biorących udział
w konkursie „Kangur Matematyczny”

Konkurs odbędzie się 22.04.2021r. (czwartek) w formie stacjonarnej (w szkole) w reżimie sanitarnym. Jest również możliwość rozwiązania testu konkursowego w formie zdalnej, jednak uczniom tym nie będą przyznawane nagrody – otrzymają jedynie gwarantowany upominek. Rodzice uczniów, piszących test w szkole, muszą zapewnić im dowóz i odebrać dzieci ze szkoły.
Do czwartku – 15.04.2021r. do godz.10.00. prosimy o poinformowanie nauczycieli matematyki o formie (zdalna, czy stacjonarna) rozwiązywania testu. Informację należy przekazać przez dziennik elektroniczny.
Szczegółowe informacje prześlemy wkrótce.

Nauczyciele matematyki