Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Świadectwa promocyjne w naszej szkole otrzymało dziś 429 uczniów, z czego ukończyło ją 38 uczniów klas ósmych.
Najlepsze wyniki, a tym samym najwyższą średnią ocen w szkole uzyskała uczennica klasy 4b Anna Angowska ( średnia ocen 5,36 ). Najlepszą średnią ocen wśród absolwentów klas ósmych uzyskał uczeń klasy VIII B Joachim Stanisław Szram ( średnia ocen 5,17 ).
Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za pracę przez cały rok szkolny, a zwłaszcza za ostatnie miesiące nauki zdalnej, która nie była łatwa.

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.

Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.

Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,

wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”

Podziękowania kierujemy do przyjaciół szkoły: do p. Romana i Lidii Ślawskich, p. Zbigniewa Rutyny, p. Szymona Jagielskiego, p. Sabiny i Tomasza Michalczyków, p. Sławomira i Anny Suszyńskich za okazaną dobroć i wsparcie szkoły.
Dziękujemy również wszystkim członkom Rady Rodziców, za podejmowanie przez nich wielu inicjatyw na terenie szkoły.
Nie sposób wymienić wszystkich osób i instytucji, które wsparły organizację Festynu Rodzinnego odbywającego się w naszej szkole.
Szczególne podziękowania kierujemy do Organu Prowadzącego, za bardzo dobrą współpracę i inwestycje, które na terenie szkoły są realizowane, polepszając tym samym warunki nauki w szkole.

Wszystkim życzymy zdrowych i udanych wakacji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie mgr Elżbieta Zakierska.

KOMUNIKAT – Egzamin ósmoklasisty

Na egzamin ósmoklasisty uczniowie przychodzą do szkoły:

  • 16 czerwca 2020 o godzinie 8.15 – egzamin z języka polskiego
  • 17 czerwca 2020 o godzinie 8.15 – egzamin z matematyki
  • 18 czerwca 2020 o godzinie 8.15 – egzamin z języka niemieckiego i języka angielskiego.

O godzinie 8.20 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

Zdający wchodzą do sali, w której odbywa się egzamin zgodnie z przygotowaną listą i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerami.

Szkoła nie zapewnia dowozu i od wozu uczniów. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rodzice dowożą uczniów we własnym zakresie.

Jeśli któryś z ósmoklasistów nie był na konsultacjach dla kl.8 i w związku z tym nie dostarczył zgody na pomiar temperatury proszę, aby z taką zgodą przyszedł w pierwszym dniu egzaminu (zgoda w załączniku).

Proszę także Rodziców i Uczniów klas ósmych o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS i CKE dotyczących przygotowania do egzaminu, które znajdują się poniżej.

Załączniki:

Uwaga!!!

Nadchodzą dni wolne od zajęć dydaktycznych on-line. W dniach 11 – 12 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie mają dni wolne od nauki.

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. uczniowie klas I – VII mają dni wolne od nauki zdalnej z puli dni do dyspozycji dyrektora, ze względu na przeprowadzenie Egzaminu Ósmoklasisty.
Klasy VIII w tych dniach mają egzamin. Nauczyciele zaś w tym czasie pracują w komisjach egzaminacyjnych.

(źródło:  SP Łasin)

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Drodzy Rodzice!

Zbliża się koniec roku szkolnego, a więc i konieczność zwrotu podręczników do biblioteki. W tym celu został ustalony harmonogram oddawania kompletów podręczników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii. Klasy zostały podzielone na grupy według numerów z dziennika. Uczniowie powinni zwracać całe zestawy podręczników oraz inne książki, czasopisma i materiały wypożyczone z biblioteki. W młodszych klasach to właśnie Państwo będą z pewnością zwracać podręczniki swoich dzieci. W razie braku osobistej możliwości oddania podręczników dziecka w ustalonym terminie, przygotowany zestaw może oddać starsze rodzeństwo lub dziadkowie.

Przypominamy zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie
z zapisami regulaminów:
– zwrot podręczników w kompletach,
– usunięcie foliowych okładek,
– usuniecie zapisanych ołówkiem notatek,
– zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
– za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto:32948410332325035050910001

Procedury pracy w bibliotece.   Czytaj>>> 

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie