Narodowy program rozwoju czytelnictwa

W październiku 2023r. Szkoła Podstawowa w Łasinie złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, który został pozytywnie rozpatrzony. Nasza placówka otrzymała dotację w wysokości 12000 zł, co łącznie z wkładem własnym MiG Łasin stanowi 15000 zł
Zgodnie ze złożonym wnioskiem 8000 zł zostanie przeznaczone na zakup nowych książek; 6000 zł – na zakup elementów wyposażenia do biblioteki; 1000 zł – na realizację działań promujących czytelnictwo.
Termin wykonania zadań w części merytorycznej oraz w części finansowej ustalono do dnia 31 grudnia 2024r., z tym że działania promujące czytelnictwo są prowadzone do końca roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, w którym rozpoczęto realizację Programu.
Miło nam poinformować, że część pieniędzy została już wydana na zakup nowych książek (wskazanych przez uczniów w ankiecie), audiobooków i gier planszowych.

(źródło: SP Łasin)

Uroczyste Pożegnanie Ósmoklasistów

Dziś wybrzmiał ostatni dzwonek dla kolejnej grupy absolwentów, których wypuszczamy w świat.
O godzinie 10.00 rozpoczęło się Uroczyste Pożegnanie Ósmoklasistów.
W akademii brał udział p. Burmistrz Rafał Kobylski, ks. proboszcz Grzegorz Grabowski, p. Maria Ewertowska- Kierownik Referatu Oświaty. Popłynęły słowa pożegnania, podziękowania i perspektyw na przyszłość, na następne lata edukacji już w innych szkołach. Uczniowie złożyli Ślubowanie, w którym przyrzekli, że godnie będą nosić miano Absolwenta Szkoły Podstawowej w Łasinie. Następnie Pani Dyrektor wręczyła Listy Gratulacyjne Rodzicom i świadectwa z wyróżnieniem uczniom. Otrzymali je: Nadia Jasińska wraz z rodzicami, Michał Aniołkowski wraz z rodzicami i Anna Angowska wraz z rodzicami. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali również: Daria Książek, Aleksander Zientarski, Aleksandra Kaźmierczak, Aniela Pawlikowska i Agata Ewertowska. Po wyróżnieniach przyszedł czas na to , by wszyscy ósmoklasiści otrzymali swoje upragnione świadectwa ukończenia szkoły. Wręczyły je wychowawczynie: w klasie 8A p. Alicja Rybińska, w klasie 8B p. Małgorzata Strug.
Drodzy absolwenci, życzymy Wam powodzenia i zasłużonych, pięknych wakacji !!!
Całą uroczystość przygotowali uczniowie klas siódmych wraz z wychowawcami: p. A. Bartnicką, p. A . Bąk – Flatow i p. Z. Eichlerem.

(źródło: SP Łasin)

Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024
dla klas 1 – 7

O godzinie 8.20 nadszedł czas na uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024 dla klas 1 – 7.
Jak co roku na tę uroczystość przybył Pan Burmistrz Rafał Kobylski, p. Małgorzata Strug – wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łasin, p. Beata Kilian – przewodniczącą Rady Rodziców SP.
Podczas uroczystości odbyła się część artystyczna , gdzie drugoklasiści pożegnali klasy trzecie, które opuszczają etap edukacji wczesnoszkolnej i od września wkroczą w kolejny, nowy etap nauki.
Po części artystycznej nastąpiło wręczenie świadectwa z wyróżnieniem. W pierwszej kolejności odebrał je uczeń klasy 4A Tomasz Barański, który uzyskał tytuł Najlepszego Ucznia w roku szkolnym 2023/2024 ze średnią ocen 5,73 i wzorowym zachowaniem.
Następnie pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczali pozostałym uczniom świadectwa z wyróżnieniem.
Podczas uroczystości zostały również wręczone podziękowania dla Przyjaciół Szkoły, w tym roku otrzymali je Państwo Kużdowicz, Państwo Marek i Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział Łasin.
Akademia została przygotowana przez wychowawców klas drugich i siódmych: p. S. Paszkowską – Zająkała , p. M. Uniatowską i p. Edytę Kawską, p. A. Bartnicką, p. A. Bąk – Flatow i p. Z. Eichlera. Oprawę muzyczną przygotowała p. M. Mischke.

(źródło: SP Łasin)