Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Drodzy Rodzice!

Zbliża się koniec roku szkolnego, a więc i konieczność zwrotu podręczników do biblioteki. W tym celu został ustalony harmonogram oddawania kompletów podręczników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii. Klasy zostały podzielone na grupy według numerów z dziennika. Uczniowie powinni zwracać całe zestawy podręczników oraz inne książki, czasopisma i materiały wypożyczone z biblioteki. W młodszych klasach to właśnie Państwo będą z pewnością zwracać podręczniki swoich dzieci. W razie braku osobistej możliwości oddania podręczników dziecka w ustalonym terminie, przygotowany zestaw może oddać starsze rodzeństwo lub dziadkowie.

Przypominamy zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie
z zapisami regulaminów:
– zwrot podręczników w kompletach,
– usunięcie foliowych okładek,
– usuniecie zapisanych ołówkiem notatek,
– zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
– za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto:32948410332325035050910001

Procedury pracy w bibliotece.   Czytaj>>> 

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Zajęcia w świetlicy szkolnej

Od 25 maja w godzinach od 8.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej w Łasinie czynna będzie świetlica szkolna. Zajęcia w świetlicy będą odbywać się z zachowaniem zasady 4m2 na osobę. Zgodnie z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Łasinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Dokumenty dotyczące wznowienia pracy szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacji i konsultacji.

Drodzy rodzice, aby Wasze dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły, musicie wypełnić pisemne zgody. Taką zgodę można wydrukować, wypełnić i podpisać. Jeśli Państwo nie posiadacie drukarki, można pisemnie przepisać zgodę na kartkę i podpisać.
Zgody takie są podpisywane jednorazowo i obowiązują przez cały okres nauczania zdalnego.

Oświadczenie-rodziców-dot-wznowienia-szkoły 1-3      Czytaj>>> 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA w SP w ŁASINIE          Czytaj>>> 

Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19    Czytaj>>> 

ZGODA – pomiar temperatury    Czytaj>>> 

Elżbieta Zakierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Informacja dotycząca konkursu Kangur Matematyczny

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.
Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz i instrukcja dla uczestnika konkursu znajduje się na stronie: https://www.kangur-mat.pl
Dalsze instrukcje zostaną przekazane uczestnikom przez nauczycieli matematyki za pomocą dziennika elektronicznego.

(źródło:  M. Chyliński)

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja minie dokładnie 100 lat od dnia, gdy na świat przyszedł jeden z największych Polaków Jan Paweł II.
Ograniczenia spowodowane epidemią sprawiły, że nie będziemy mogli całą naszą społecznością szkolną spotkać się w szkole, czy w parafii, by uczcić tę ważną rocznicę.
W Waszych domach możecie np. wywiesić flagę papieską, na znak, że pamiętacie o Janie Pawle II.

(źródło:  SP Łasin)

Przypominamy!

Jak co roku 1 maja jest dniem wolnym, również dniem wolnym od nauki zdalnej. Przed nami trzy dni świąt państwowych. Zachęcamy do wywieszenia flag w Waszych domach. Życzymy aby te dni były czasem odpoczynku od wytężonej nauki i pracy.

(źródło:  SP Łasin)

Kolejne laptopy dla uczniów

W dniu dzisiejszym, do najbardziej potrzebujących uczniów, trafiło kolejnych 15 laptopów. W sumie użyczyliśmy do nauki zdalnej dla uczniów 30 laptopów. Komputery zostały wyposażone w narzędzia niezbędne uczniom do nauki zdalnej.

Sprzęt do realizacji obowiązku zdalnej nauki został zakupiony dzięki dofinansowaniu unijnemu, które Miasto i Gmina Łasin pozyskała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

(źródło:  SP Łasin)