Ekopracownia Zielone serce szkoły działa
do samego końca roku szkolnego

Uczniowie klasy 7b jako efekt pracy ze sprzętem z Ekopracowni, wykonali prezentacje multimedialne o odnawialnych źródłach energii i nowych sposobach pozyskiwania energii do ogrzewania domów i mieszkań.
Prezentacje powstawały pod czujnym okiem p. Z. Eichlera.

(źródło: SP Łasin)

Projekt TRZYMAJ FORMĘ

Projekt TRZYMAJ FORMĘ realizowany jest przy współpracy Głównego Inspektora Sanitarnego oraz. W ramach projektu wychowawcy klas piątych na godzinach wychowawczych rozmawiali z uczniami na temat zdrowego odżywiania. Powstały gazetki tematyczne, które zawisły w klasach i na holu. Uczniowie klas piątych na zajęciach techniki samodzielnie przygotowywali propozycje drugiego śniadania. W ramach projektu w klasach szóstych higienistka szkolna, p. Justyna Bitner przeprowadziła na godzinach wychowawczych prelekcje na temat zdrowego odżywiania. Następnie, uczniowie na lekcji plastyki wykonali prace pt”Talerz zdrowia”. W ramach projektu troje uczniów z klas ósmych wzięło udział w ogólnopolskim konkursie on line o tematyce związanej ze zdrowiem. Młodzież szkolna na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa zgłębiła wiedzę dotyczącą jednostki chorobowej jaką jest cukrzyca. Do uprawiania form aktywności fizycznej zapraszał nas p. Janusz Chomontek, który gościł w naszej szkole.

(źródło: SP Łasin)

Karaoke…..

Mały Samorząd Uczniowski w dniach 17-18 czerwca zorganizował dla uczniów klas 1-3 Karaoke na długich przerwach i podczas trzeciej lekcji w poniedziałek. Wszystkie chętne dzieci miały okazję wspólnie śpiewać wybrane wcześniej przez uczniów piosenki. MSU z pomocą opiekuna przygotował nagrania z tekstem do wyświetlania, aby każdy mógł próbować swoich sił. Oprócz świetnej zabawy, dzieci doskonaliły swoje umiejętności szybkiego czytania. Dziękujemy za wspólną zabawę.

(źródło: SP Łasin)