Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2022/2023 działa w składzie:

Przewodnicząca – Aniela Pawlikowska z klasy 7a.

Zastępca – Dominika Sadowska z klasy 6a
Agata Kilian z klasy 8b

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą ponadto samorządy klasowe klas IV-VIII.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są p. Adam Hoppe wraz z p. Małgorzatą Strug i p. Krzysztofem Olendrem.

Działalność

Bal karnawałowy
W dniu 20 lutego 2023 roku Samorząd uczniowski zorganizował dziś dla klas IV – VIII bal karnawałowy połączony z pocztą walentynkową i rozstrzygnięciem konkursu na kartę walentynkową. Był to czas na „ostatkowe” tańce.
Nad organizacja imprezy czuwał p. A. Hoppe i K. Olender.

(źródło: SP Łasin)