Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2021/2022 działa w składzie:

Przewodnicząca – Michał Aniołkowski z klasy 6a.

Zastępca – Natalia Czarnik z klasy 8c
                        Maria Sadowska z klasy 8c

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą ponadto samorządy klasowe klas IV-VIII.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są p. Adam Hoppe i p. Krzysztof Olender.