List Kuratora Oświaty dotyczący bezpiecznego wypoczynku