Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w ostatni czwartek każdego miesiąca

w godzinach 15:30 do 16:30.