Dni dodatkowo wolne od zajęć

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:
– 02 i 03 stycznia 2020 r.
– 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. (Egzamin Ósmoklasisty)
– 12 czerwca 2020 r.
Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych będzie również 14 października 2019 r.
Jeśli w tych dniach jakiś uczeń będzie potrzebował zapewnia opieki na terenie szkoły, prosimy rodziców o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy, na tydzień przed planowanym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

(źródło:  SP Łasin)