Informacja dla absolwentów klas ósmych

Informujemy, że zamieszczenie wyników egzaminu ósmoklasisty w systemie SIOEO nastąpi 2 lipca 2021 r. Uczniowie od swoich wychowawców otrzymali loginy i hasła dostępu do systemu ZIU, gdzie mogą sprawdzić wyniki egzaminu. Uczeń i jego rodzic mogą sprawdzić wyniki na stronie https://wyniki.edu.pl po wprowadzeniu loginu i hasła oraz kliknięciu przycisku DALEJ.
Wydrukowane zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają w szkole w dniu 9 lipca – klasa VIII A o godzinie 9.00, natomiast klasa VIII B o godz. 10.00.

(źródło: SP Łasin)