Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców w dniu 29 września 2021 r., pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego w dniu 29 września 2021 r. oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w dniu 29 września 2021 r. ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

– 14 października 2021 r. (czwartek – Dzień Edukacji Narodowej)

– 12 listopada 2021 r. (piątek – dzień po 11 listopada czyli po dniu ustawowo wolnym od zajęć)

– 2 maja 2022 r. (poniedziałek – dzień po 1 maja i przed 3 maja, czyli dniach ustawowo wolnych od zajęć)

– 24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek – dni Egzaminu Ósmoklasisty)

– 17 czerwca 2022 r. (piątek – dzień po Bożym Ciele)

– 1 dzień wolny od zajęć dydaktycznych do dyspozycji dyrektora według potrzeb.

(źródło: SP Łasin)