Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Od godziny 8.10 witaliśmy uczniów klas I – III.
Uczniowie klas pierwszych przywitali rok szkolny w sali gimnastycznej wraz z rodzicami, Burmistrzem UMiG Łasin, dyrekcją szkoły i wychowawcami. Klasy II i III, a także klasy IV – VIII rozpoczęły nowy rok szkolny w klasach z wychowawcami, a życzenia od burmistrza i podstawowe informacje od p. dyrektor popłynęły ze szkolnego radiowęzła.
Serdecznie dziękujemy wychowawcom klas pierwszych : p. W. Gajdus i p. M. Rutkowskiej za przygotowanie uroczystego rozpoczęcia roku i pasowania klas pierwszych, natomiast p. B. Zdunek – Jaranowskiej za poprowadzenie części oficjalnej przez radiowęzeł.

(źródło: SP Łasin)

Kursy autobusów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego

W dzień rozpoczęcia roku szkolnego (01.09.2020), pierwszym rannym kursem autobusów zostaną przywiezieni do szkoły uczniowie klas I – III, którzy mają Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 o godz 8.10.
Następnie autobusy wyjadą na drugi ranny kurs, aby na godzinę 9.15 dowieźć na rozpoczęcie uczniów klas IV – VIII.
W autobusach uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

(źródło: SP Łasin)

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych!

W dniu 31.08.2020 roku o godz. 15.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łasinie odbędzie się spotkanie organizacyjne związane z przebiegiem rozpoczęcia roku szkolnego, zasadami funkcjonowania uczniów w szkole. Prosimy rodziców o przygotowanie dla wychowawców informacji o aktualnym adresie poczty elektronicznej (mail), która jest niezbędna do założenia konta w dzienniku elektronicznym.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, prosimy pamiętać o zakryciu nosa i ust i dezynfekcji rąk na wejściu.

Rodzice i uczniowie wchodzą na spotkanie do szkoły wejściem bocznym, przy sali gimnastycznej.
Serdecznie zapraszamy.

(źródło: SP Łasin)