UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

Informacje dotyczące dnia 12.04.2019 r.
Egzamin Gimnazjalny z języków obcych odbywa się zgodnie z harmonogramem CKE.
Zajęcia dla klas I-VIII nie odbywają się zgodnie z kalendarzem szkoły w związku z odbywaniem się egzaminu gimnazjalnego z j. obcego (wolny dzień od zajęć został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców). 
W szkole nadal trwa akcja protestacyjna, w związku z tym szkoła nie jest w stanie zapewnić opieki uczniom. Nauczyciele nie biorący udziału w akcji protestacyjnej, biorą udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Elżbieta Zakierska