Zakończenie roku szkolnego

Ahoj przygodo – to temat przewodni na dziś dla naszych najmłodszych uczniów.
Jako pierwsi rok szkolny zakończyli uczniowie klas I – III. Klasy drugie w myśl morskiej przygody pożegnały klasy III. Były piosenki i podziękowania za wspólną , szkolną przygodę.
Spotkanie zostało przygotowane przez Mały Samorządzik pod opieką p. W. Gajdus i I. Faltynowskiej, a także przez wychowawczynie klas drugich: p. M. Rutkowską i K. Kałużną.

Zakończenie tego roku szkolnego, to również czas, kiedy kończy swoje funkcjonowanie Gimnazjum nr 1 w Łasinie. Dwadzieścia lat działalności tej szkoły minęło bardzo szubko i trochę szkoda, że od września już nie przywitamy nowych gimnazjalistów.

(źródło:  SP Łasin)

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019 roku według następującego harmonogramu:

SP I – III o godz. 08.10
SP IV – VII o godz. 09.00
SP VIII + Gim. o godz. 10.30

Autobusy:
Kurs poranny przywozi uczniów I – III SP oraz IV – VII. 
( I – III SP idą na akademię, która odbędzie się na parterze, natomiast 
IV -VII spotkanie z wychowawcami w klasach do godziny 9.00, następnie udają się na salę gimnastyczną na uroczyste zakończenie roku szkolnego)

Godziny odjazdów autobusów:
I – III SP o godz. 9.30
(autobus po drodze zabiera i przywozi do szkoły VIII SP + Gim.)
IV – VII SP o godz. 10.45
VIII SP + Gim. o godz. 12.30

(źródło:  SP Łasin)

„BEZPIECZNE WAKACJE”

Dziś w naszej szkole odbyły się pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wakacji nad wodą i podczas korzystania z dróg. Z uczniami na temat bezpieczeństwa rozmawiał p. Czesław Atamańczuk – prezes PZW Łasin, a także policjant, p. Radosław Urtnowski. Podczas spotkania, uczniowie odpowiadając poprawnie ma pytania gości, mogli wygrać drobne upominki. 
Dodatkowo podczas spotkania z najmłodszymi uczniami, zostały ogłoszone wyniki konkursów Ładnego Pisania, Łamigłówek i Rebusów a także wyłoniono i nagrodzono Mistrzów Oszczędzania.
Spotkanie z gośćmi zorganizowała p. A. Jankowska i p. A. Jasińska. Natomiast apel o bezpiecznych wakacjach dla klas I-III zorganizowały: p. I. Barańska i p. S. Kwiatkowska. Serdecznie podziękowania za tak ważną inicjatywę. 

(źródło:  SP Łasin)

Konkurs czytania

Dziś wśród najmłodszych uczniów odbył się konkurs czytania. W jury zasiadła p. B. Zdunek – Jaranowska i p. M. Mischke. 
Piękne czytanie to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Konkurs przygotowała p. K. Kałużna i p. S. Paszkowska -Zająkała. 

(źródło:  SP Łasin)

Powiatowe Współzawodnictwo Szkół w roku szkolnym 2018/2019

1.06.2019 roku w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się sportowe podsumowanie Powiatowego Współzawodnictwa Szkół w roku szkolnym 2018/2019. Nasza gmina w ogólnej klasyfikacji zdobyła III miejsce, a nagrodzonymi liderami sportu z naszej szkoły zostali: Piotr Błachnio i Jacek Zawacki. Podziękowanie z rąk Starosty otrzymał p. Łukasz Jankowski jako kierownik zawodów w naszej gminie, a także p. dyr. E. Zakierska za umożliwienie uczniom udziału w zmaganiach powiatowych. 

(źródło:  SP Łasin)

Klasy czwarte dzisiaj zwiedzały Biskupin

Klasy czwarte dzisiaj zwiedzały Biskupin pod opieką Pań: Ewy Szymanowicz, Justyny Kotowskiej, Marleny Kminikowskiej-Grzesiak i Anny Stanek. Zwiedzane były ciekawe miejsca pokryte patyną czasu. Cała osada robi ogromne wrażenie. Można było sporo się dowiedzieć o czasach prehistorycznych i o początkach Słowian: jak żyli dawniej ludzie, co uprawiali, jak spędzali czas. Fascynujące były narzędzia, biżuteria i broń z tamtych czasów.Wycieczka była bardzo ciekawa. 

(źródło:  SP Łasin)