„BEZPIECZNE WAKACJE”

Dziś w naszej szkole odbyły się pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wakacji nad wodą i podczas korzystania z dróg. Z uczniami na temat bezpieczeństwa rozmawiał p. Czesław Atamańczuk – prezes PZW Łasin, a także policjant, p. Radosław Urtnowski. Podczas spotkania, uczniowie odpowiadając poprawnie ma pytania gości, mogli wygrać drobne upominki. 
Dodatkowo podczas spotkania z najmłodszymi uczniami, zostały ogłoszone wyniki konkursów Ładnego Pisania, Łamigłówek i Rebusów a także wyłoniono i nagrodzono Mistrzów Oszczędzania.
Spotkanie z gośćmi zorganizowała p. A. Jankowska i p. A. Jasińska. Natomiast apel o bezpiecznych wakacjach dla klas I-III zorganizowały: p. I. Barańska i p. S. Kwiatkowska. Serdecznie podziękowania za tak ważną inicjatywę. 

(źródło:  SP Łasin)