INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Na podstawie opublikowanego dnia 20 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego Rozporządzenie z dnia 11 marca br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję o przedłużeniu okresu zawieszenia prowadzenia działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będziemy prowadzić nauczanie zdalne – na odległość. Uczniowie będą otrzymywać nowe treści i materiały z poszczególnych przedmiotów. O sposobie sprawdzania i oceniania wiedzy poinformujemy w najbliższym czasie. Będziemy brać pod uwagę dostępność do komputera i Internetu planując działania.

Elżbieta Zakierska