Informacja dyrektora w sprawie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo,

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa w Łasinie, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.

Sposób prowadzenia zajęć

W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji w godzinach od 8 do 15. W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań.

Na potrzeby realizacji nauczania zdalnego szkoła będzie korzystała z e-dziennika (UONET+), poczty elektronicznej nauczycieli utworzonej na potrzeby kontaktu z uczniami, kontakt telefoniczny oraz grupy utworzone na komunikatorach. 

Komunikacja

Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, alternatywnie poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej w godzinach od 8 do 15.

Nauczyciele uczniów z klas I-III  będą kontaktowali się z Państwem (przesyłając materiały dla dzieci) poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną oraz telefonicznie i przez komunikatory.