Kursy autobusów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego

W dzień rozpoczęcia roku szkolnego (01.09.2020), pierwszym rannym kursem autobusów zostaną przywiezieni do szkoły uczniowie klas I – III, którzy mają Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 o godz 8.10.
Następnie autobusy wyjadą na drugi ranny kurs, aby na godzinę 9.15 dowieźć na rozpoczęcie uczniów klas IV – VIII.
W autobusach uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

(źródło: SP Łasin)

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych!

W dniu 31.08.2020 roku o godz. 15.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łasinie odbędzie się spotkanie organizacyjne związane z przebiegiem rozpoczęcia roku szkolnego, zasadami funkcjonowania uczniów w szkole. Prosimy rodziców o przygotowanie dla wychowawców informacji o aktualnym adresie poczty elektronicznej (mail), która jest niezbędna do założenia konta w dzienniku elektronicznym.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, prosimy pamiętać o zakryciu nosa i ust i dezynfekcji rąk na wejściu.

Rodzice i uczniowie wchodzą na spotkanie do szkoły wejściem bocznym, przy sali gimnastycznej.
Serdecznie zapraszamy.

(źródło: SP Łasin)

Zapisy na obiady

 Informujemy, że zapisy na obiady, na podstawie oświadczeń, odbywać się będą  do dnia 2 września. Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 7 września. Płatności za obiady, w związku z pandemią należy dokonywać  wyłącznie na konto bankowe: 32 9484 1033 2325 0350 5091 0001. Oświadczenie należy  wypełnić i przesłać na pocztę mailową szkoły: zsplasin@interia.pl. lub dostarczyć osobiście do szkoły.
Oświadczenie zapisu na obiady pobierz – pdf>>>
Oświadczenie zapisu na obiady pobierz – docx>>>

(źródło: SP Łasin)

Uwaga! Bardzo ważna informacja dla rodziców, których dzieci dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym

Bardzo prosimy wszystkich rodziców uczniów dowożonych autobusem szkolnym, o wypełnienie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres szkoły zsplasin@interia.pl , lub o osobiste dostarczenie go do szkoły do dnia 21 sierpnia 2020 roku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Ci z Państwa, którzy nie posiadają drukarki, mogą taki wniosek wypełnić w szkole, także w terminie do 21 sierpnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez ucznia w autobusie i prosimy o zapewnienie dziecku maseczki lub innego rodzaju zasłonięcia nosa i ust na czas przejazdu autobusem szkolnym.

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej – pobierz – pdf>>>
Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej – pobierz – doc>>>

(źródło:  SP Łasin)