Pamiętajmy o bezpieczeństwie
podczas ferii zimowych

W dniu 14 stycznia 2022 r. tuż przed Feriami zimowymi, klasy pierwsze przygotowały i zaprezentowały audycję przez radiowęzeł poświęconą bezpieczeństwu podczas ferii zimowych. Dzieci z Małego Samorządu Uczniowskiego również chciały przypomnieć DZIEWIĄTKĘ BEZPIECZEŃSTWA, przygotowując audycję i gazetkę ścienną na holu klas I-III.

„DZIEWIĄTKA BEZPIECZEŃSTWA”

  1. Omijaj zamarznięta jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
  2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych! Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
  3. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
  4. Wracaj do domu o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
  5. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych opiekunów.
  6. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
  7. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
  8. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
  9. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.

(źródło: SP Łasin)

R jak ROBOT

Klasa 1a i 1b pilnie uczą się literek. Ostatnią literką, którą poznały w tym półroczu, jest literka „R,r” jak robot. Bardzo się napracowały z robotami, więc literka zapewne zapamiętana.

(źródło: SP Łasin)