R jak ROBOT

Klasa 1a i 1b pilnie uczą się literek. Ostatnią literką, którą poznały w tym półroczu, jest literka „R,r” jak robot. Bardzo się napracowały z robotami, więc literka zapewne zapamiętana.

(źródło: SP Łasin)