Europejski Dzień Języków Obcych

Uczniowie klas trzecich przygotowali, w dniu dzisiejszym, audycję z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. W czasie audycji były prezentowane piosenki i słownictwo, którym posługują się Europejczycy.
Audycja została przygotowana pod opieką p. A. Janiuk i p. M. Uniatowskiej.

(źródło: SP Łasin)