Próbna Ewakuacja 2021

W dniu dzisiejszym  o godzinie 9:30 odbyła się próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Uczniowie wraz z nauczycielami i personelem opuścili szkołę i zebrali się w wyznaczonym miejscu. Wszystkie osoby sprawnie opuściły budynek szkoły. Po przeliczeniu osób, alarm został odwołany. Uczniowie wrócili na lekcje. Była to niezwykle pouczająca i ważna lekcja zachowania się w trudnych sytuacjach. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

(źródło: SP Łasin)