STRAJK NAUCZYCIELI – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie w związku z planowaną ogólnopolską akcją strajkową i liczbą nauczycieli naszej szkoły deklarujących swój udział w strajku poprzez referendum strajkowe, informuje, iż jest bardzo prawdopodobne, że nasza szkoła nie będzie w stanie zapewnić należytej opieki dzieciom i młodzieży podczas tej akcji.

Dlatego zwracam się z prośbą do Rodziców o zrozumienie tej wyjątkowo trudnej sytuacji. Masowy charakter strajku odbiera mi możliwość skutecznego zorganizowania zastępstw nauczycieli, którzy będą brać udział w tej akcji protestacyjnej. W związku z powyższym w dniu 8 kwietnia 2019 r. za wcześniejszą zgodą organu prowadzącego planowane jest zawieszenie na jeden dzień zajęć lekcyjnych i opiekuńczych. Wiąże się to z zamknięciem szkoły i tym, że zajęcia nie będą się odbywały.

Zostaną Państwo powiadomieni o  ostatecznych decyzjach poprzez stronę internetową naszej szkoły i funpage na Faceboku. Bardzo proszę także o śledzenie informacji dotyczących porozumienia strony rządowej ze stroną związkową w serwisach informacyjnych (radio, Internet, telewizja). Jeśli obie strony dojdą do porozumienia w poniedziałek  zajęcia odbywają się zgodnie z planem.