UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

Informacja dotycząca zawieszenia zajęć 11.04. 2019
Dla klas I-VIII w tym dniu zajęcia są w dalszym ciągu zawieszone. 
Egzamin Gimnazjalny w tym dniu odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Elżbieta Zakierska