Informacja dotycząca pracy szkoły w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 r.

W tych dniach uczniowie kl.I-VII SP i III gim. mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z wcześniejszymi ustalonymi, zaopiniowanymi przez RR. Są to dniami wolne do dyspozycji dyrektora, ustalone na czas Egzaminu Ósmoklasisty.

Od czwartku 18 kwietnia zaczyna się przerwa świąteczna. Uczniowie powinni wrócić do szkoły 24 kwietnia. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasinie

Elżbieta Zakierska