Nasi trzecioklasiści z wizytą w Gdyni

Pani M. Uniatowska i S. Paszkowska – Zająkała zorganizowały dla swoich klas wycieczkę do Gdyni. Były zabawy i eksperymenty, a także wizyta w porcie. Opiekunem podczas wyjazdu była również p. A. Bąk – Flatow. 

(źródło:  SP Łasin)