Przypominamy!

Dzień 14 października 2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Dzieci, które wymagają w tym dniu opieki świetlicowej miały być zgłoszone przez rodziców do wychowawców do dnia 07.10.2019 r.

(źródło:  SP Łasin)